V žilinskej nemocnici otvorili Dom ošetrovateľskej starostlivosti, slúžiť bude dlhodobo chorým pacientom


Foto: V žilinskej nemocnici otvorili Dom ošetrovateľskej starostlivosti, slúžiť bude dlhodobo chorým pacientom

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline obnovila činnosť Domu ošetrovateľskej starostlivosti (DOS). Zariadenie ponúka celodenný pobyt a komplexné služby pacientom, ktorých zdravotný stav už nevyžaduje hospitalizáciu, ale zatiaľ im neumožňuje ani samostatný návrat do bežného života. 

Dom ošetrovateľskej starostlivosti sa nachádza v pavilóne liečebne dlhodobo chorých FNsP Žilina. Oddelenie s bezbariérovým prístupom tvorí 22 lôžok so stálou ošetrovateľskou a rehabilitačnou starostlivosťou. Podľa riaditeľa žilinskej nemocnice Eduarda Dorčíka je dopyt po podobných službách mimoriadne vysoký.

„Zariadení tohto typu je na Slovensku stále veľmi málo, obzvlášť v našom regióne. Aj priamo v našej nemocnici sa stretávame s mnohými problémovými situáciami, kedy pacienta po hospitalizácii síce môžeme prepustiť, no doma sa o seba sám nemôže a nevie postarať. Následná hospitalizácia na štandardnom oddelení tak už nemusí byť hradená z poistenia a ostáva na pleciach samotnej nemocnice,“ priblížil Dorčík

Veľakrát totiž chýba opora rodiny alebo najbližší nemajú ako poskytnúť svojim príbuzným celodennú starostlivosť. „Je to nová a ťažká situácia, na ktorú sa nedá vždy dopredu pripraviť. Často trvá niekoľko mesiacov, kým sa podarí vybaviť potrebné dokumenty a uvoľní sa miesto na prijatie klienta do domova sociálnych služieb. V tomto medziobdobí dokáže pomôcť práve Dom ošetrovateľskej starostlivosti,“ doplnil riaditeľ žilinskej nemocnice.

Rodinní príslušníci môžu ubytovanie v DOS využiť aj pri krátkodobých príležitostiach, kedy sa o príbuzného nedokážu postarať dočasne z dôvodu služobnej cesty alebo dovolenky. Klienti majú na jednom mieste zabezpečené potrebné vyšetrenia, odbornú i poradenskú starostlivosť, rehabilitácie aj celodennú stravu.

O klientov sa počas ich pobytu v DOS stará kvalifikovaný a skúsený personál. „Pacientom s chronickým ochorením, imobilným pacientom, klientom po chirurgických výkonoch alebo po úrazoch poskytujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a nepretržitú asistenciu pri základných úkonoch, ale tiež pri rehabilitácii,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť žilinskej nemocnice Gabriela Tvrdá.

Pobyt pacienta v DOS môže byť čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia a o umiestnenie môžu požiadať samotní klienti alebo ich rodinní príslušníci. Doplatok predstavuje len adekvátnu časť vo výške 25 eur/deň. Umiestnenie na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie je plne hradené v cene 68 eur/deň.

Prečítajte si viac: