RODINNÁ SOBOTA: Kedy stromy spievajú / Divadlo Na Hojdačke


Foto: RODINNÁ SOBOTA: Kedy stromy spievajú / Divadlo Na Hojdačke

“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

V sezóne 2021/22 sme pripravili nové predstavenie pre najmenších divákov. Naša trinásta bábková inscenácia opäť nesie silné environmentálne posolstvo. Vychádzame z nevyhnutnosti formovať environmentálne vnímanie najmenšieho diváka už od najútlejšieho veku. Premiéra bola 21. júna 2022 v Klube Lúč – Trenčín. Po premiére sme do života uviedli aj rovnomennú knihu pre deti.

Prostredníctvom hlavného hrdinu „duba letného“ hravou formou predostrieme kľúčovosť existencie stromov pre planétu. Vedľajšie línie majú zároveň za cieľ podčiarknuť silu priateľstva, tímovej práce a ponúknu rôzne formy šetrného správania sa k prírode. Cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe posilnenia ochrany prírody, ktorá sa stáva primárnou témou ľudstva a základom udržateľného rozvoja. Naším zámerom je prispieť k rozvoju osobnosti najmenšieho diváka, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prostredím. Teda rozvíjať v cieľovej skupine spôsobilosti nevyhnutné pre udržateľné konanie a postoje človeka k prírode. Chceme tak motivovať kolektív k aktivitám na zmiernenie priebehu klimatickej krízy. Snažíme sa citlivo predstaviť súvzťažnosť jednotlivých dielčích častí živej prírody, kde všetko so všetkým súvisí, aby sa pomohla udržiavať citlivá rovnováha.

  • Vhodné pre deti 3 – 8 rokov.
  • Scenár: Michal Legíň
  • Réžia: Lucia Lasičková
  • Dramaturgia: Alexandra Nečesaná, Lucia Lasičková, Alena Vojteková, Mário Drgoňa
  • Scénografia a výroba: Miriam Horňáková
  • Hudba: Lukáš Cintula
  • Účinkujú: Alexandra Nečesaná, Lukáš Kečkeš, alt. Alena Vojteková
  • Dĺžka predstavenia: 40 minút

Rodinná sobota je podujatie, ktoré pripravujeme jeden krát do mesiaca, jej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre. Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.

Vstup zadarmo.

Facebook: https://fb.me/e/1T3eDbhTQ 

Web: https://rosenfeldovpalac.sk/rodinna-sobota-kedy-stromy-spievaju-divadlo-na-hojdacke/ 

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 26.11.2022 - 10:00


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu