V lesoparku Chrasť bolo vysadených takmer 50 nových ihličnanov, časť z nich po týždni ukradli


Foto: V lesoparku Chrasť bolo vysadených takmer 50 nových ihličnanov, časť z nich po týždni ukradli Foto: Facebook/Martin Tretina

Výsadba novej zelene má veľký význam v boji s klimatickou zmenou i uhlíkovou stopou. Mesto Žilina preto v rámci realizovaného projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina pracuje na výsadbe novej líniovej zelene vo viacerých lokalitách. 

Len v lesoparku Chrasť má byť počas tohtoročnej jesene vysadených 175 stromov, z toho 87 kusov sliviek, čerešní, višní, jabloní, hrušiek, 48 kusov ihličnatých stromov, ako sú borovice, jedle a smreky, a tiež 40 kusov ostatných listnatých stromov, napríklad platany, javory a duby. 

Stromy pribudnú v lesoparku na lúke pri vojenskom pamätníku, v pásme pravostranného prítoku potoka Všivák z lesoparku, za Paľovou búdou a vodojemom Chrasť. Celková investícia do výsadby nových stromov v žilinskom lesoparku predstavuje takmer 35-tisíc eur.

Približne pred týždňom bola dokončená prvá etapa výsadby. Pri pamätníku, približne 500 až 600 metrov od otočne trolejbusov na žilinskom sídlisku Solinky boli vysadené malé ihličnany. Časť z nich by ste však dnes hľadali už márne.

„Bohužiaľ, niekomu to nedalo a z tohto miesta nám ukradol desať kusov borovíc. Ak by niekto niečo vedel, budem rad za každú informáciu,“ uviedol záhradný architekt Martin Tretina. Samospráve tak vznikla škoda nie len na majetku. Hlavným zámerom výsadby totiž bolo zmiernenie klimatickej krízy a jej dopadu na mesto. 

Stredne rastúci ihličnatý alebo listnatý strom vysadený v mestskom prostredí po dobu 10 rokov znižuje skleníkové plyny, spotrebu energie, eróziu vrchnej pôdy, zlepšuje kvalitu vzduchu či vody a poskytuje stanovište voľne žijúcim živočíchom. 

Vďaka zeleni a stromom sa znižujú náklady na ochladzovanie budov, odtok dažďovej vody či výdavky na sivú infraštruktúru. V neposlednom rade prispievajú i k skrášleniu mesta. Realizácia druhej etapy výsadby bude pokračovať na jar budúceho roka.


Prečítajte si viac: