Žilinský samosprávny kraj nebude môcť po výpovediach lekárov garantovať akútnu zdravotnú starostlivosť


Foto: Žilinský samosprávny kraj nebude môcť po výpovediach lekárov garantovať akútnu zdravotnú starostlivosť

V súvislosti s podanými výpoveďami zo strany lekárov zasadal v utorok 22. novembra na krízový štáb Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Témou stretnutia bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 1. decembra 2022 v Žilinskom kraji, v prípade nestiahnutých výpovedí lekárov.

Stretnutia sa zúčastnili predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková a zástupcovia nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ministerstva zdravotníctva a ministerstva obrany.

Cieľom diskusie mala byť dohoda spolupráce a rozpis kapacít jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na krízovom štábe bol opätovne aktualizovaný stav a pripravenosť v jednotlivých nemocniciach.

„Aj napriek enormnej snahe vytvoriť maticu krízového plánu pre zabezpečenie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti a vytvorení možných scenárov s čo najmenším dopadom na pacienta, sme dospeli k záveru, že za daných podmienok nie sme schopní garantovať poskytovanie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti na území Žilinského samosprávneho kraja, od doby platnosti výpovedí lekárov,“ uviedla riaditeľska odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková. 

Podmienky pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti podľa nej komplikuje skladba a štruktúra výpovedí, množstvo aktuálne hospitalizovaných pacientov, geografická zložitosť regiónov, zimná sezóna a s ňou súvisiace otvorenie lyžiarskych stredísk, ako aj sťažená dopravná infraštruktúra.

„Obávame sa, že po prenesení zodpovednosti na lekárov, ktorí zostali a ostatných zdravotníckych pracovníkov, nie je možné zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť, geografickú aj časovú, a to aj napriek faktu, že v dvoch nemocniciach v Žilinskom kraji nepodali výpovede a vo zvyšných je garantovaná čiastočná funkčnosť niektorých oddelení. Všetko toto spôsobí enormný tlak na primárny i špecializovaný ambulantný sektor, ktorý je však už dnes poddimenzovaný,“ doplnila Pekarčíková. 

Po vyhodnotení situácie by mala predsedníčka krajskej samosprávy zvolať bezpečnostnú radu kraja a požiadať o vyhlásenie núdzového stavu. Taktiež bude informovať združenie SK8 o vážnosti situácie v Žilinskom kraji.

„Vyzývam preto opätovne Lekárske odborové združenie a vládu, aby dospeli k dohode najneskôr do 23. novembra 2022. Pokiaľ k dohode nedôjde, vzniká otázka, kto prevezme zodpovednosť za akékoľvek ohrozenie zdravia obyvateľov v Žilinskom kraji,“ doplnila Jurinová.

Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK v tejto chvíli nie je v možnostiach kraja, ani nemocníc situáciu vyriešiť. „Napriek tomu spoločne robíme všetky kroky na stabilizáciu situácie v kraji. Budeme na dennej báze komunikovať s nemocnicami,  ministerstvom zdravotníctva a pevne veriť, že rozum zvíťazí nad emóciami,“ dodala. 


Prečítajte si viac: