Žilina pripravená na zimnú údržbu ciest a chodníkov prichádza tento rok so zásadnou novinkou


Foto: Žilina pripravená na zimnú údržbu ciest a chodníkov prichádza tento rok so zásadnou novinkou Foto: Mesto Žilina

Na zmenu v poveternostných podmienkach je Žilina pripravená od 1. novembra. Zimnú údržbu 257 kilometrov cestných komunikácií a 160 kilometrov chodníkov v Žiline bude tento rok až do 31. marca 2023 zabezpečovať zmluvný partner mesta Žilinské komunikácie, a.s. spolu s ďalšími externými dodávateľmi, pracovníkmi mesta a aktivačnými pracovníkmi. 

Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti cca 40 kusov techniky, štyri veľké a deväť malých sypačov s radlicami, deväť traktorov, UNC nakladače, technologické vozidlá s posádkou na ručné čistenie a dočisťovanie a v prípade kalamity aj ďalšie zazmluvnené stavebné mechanizmy,“ uviedol hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Skutočný začiatok a trvanie zimnej údržby v Žiline, na ktorú je pripravených 920 ton chemického posypového materiálu a 650 ton inertného materiálu, však určia až poveternostné podmienky. Samospráva zároveň informuje verejnosť o novej zásadnej novinke. Práce počas zimnej údržby budú môcť záujemcovia sledovať na internetovej stránke vďaka GPS monitoringu vozidiel v reálnom čase.


Na stránke bude zároveň zverejnený operačný plán zimnej údržby a aktualizovaný priebeh prác spolu s kontaktmi na dispečerov. Údržba sa pritom bude vykonávať podľa schváleného poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií. Prednosť majú komunikácie s premávkou MHD a vyššieho dopravného významu, druhé v poradí sú cesty nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk a nakoniec sa udržujú komunikácie vo vnútroblokoch priľahlých častí mesta.

Primátor mesta Peter Fiabáne pred začiatkom tohtoročnej zimnej sezóny žiada Žilinčanov o toleranciu. „Z dôvodu rozsiahlych stavebných prác na železničnom uzle a uzávere Kysuckej ulice hrozia dopravné komplikácie. Ak sa k tomu všetkému pridá aj sneženie, musíme sa obrniť obrovskou dávkou trpezlivosti a ohľaduplnosti. Zimné mechanizmy jednoducho nemôžu byť v jednom čase všade,“ vysvetlil Fiabáne.

Vodiči by mali zároveň dbať na na ustanovenie zákona o cestnej premávke týkajúce sa zastavenia a státia vozidiel, čím je možné predísť pripomienkam a sťažnostiam. Šírka radlice mechanizmov na zimnú údržbu je totiž 3,2 metra a previs pred vozidlom je až 2 metre, čo sťažuje manévrovateľnosť pri prejazde ulicami s nezodpovedne zaparkovanými vozidlami, ktoré spôsobujú zdržanie či úplné vynechanie údržby úseku.


Prečítajte si viac: