Opatrnosť pri vykurovaní predchádza zbytočným stratám životov. Až 40 % požiarov vzniklo z nedbalosti dospelých


Foto: Opatrnosť pri vykurovaní predchádza zbytočným stratám životov. Až 40 % požiarov vzniklo z nedbalosti dospelých Foto: Ilustračné/pixabay.com

Hasičský a záchranný zbor pripomína potrebu dodržiavania vyhlášky o technických podmienkach a požiadavkách, ktoré môže zabrániť zbytočnému vzniku požiaru tvoriaceho sa pri nesprávnej manipulácii s horľavými látkami či nedodržiavaním správnej kontroly a údržby vykurovacieho zariadenia. 

Až 40 % z celkového počtu požiarov, ktoré vznikli od nástupu vykurovacej sezóny, sa prisudzuje prevádzkovo-technickým poruchám, ale najmä nedbalosti dospelých osôb. Následkom neopatrnosti sa počas októbra zranilo pri požiari 15 ľudí vo veku od 15 do 60 rokov a dve osoby nad 60 rokov dokonca zahynuli. 

Vykurovacia sezóna sa ešte len rozbieha, napriek tomu až 161 požiarov vzniklo nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb, ďalších 80 požiarov vzniklo v dôsledku prevádzkovo-technických porúch a úmyselne bolo založených v mesiaci mesiac október 58 požiarov. Priame škody spôsobené požiarmi presiahli výšku 4 000 000,-eur,“ upresnil minister vnútra Roman Mikulec.

Podľa prezidenta HaZZ Pavla Mikulášeka oheň počas októbra zachvátil 67 rodinných domov a až 113 bytov, pričom všetky požiare vznikli spomínanou neopatrnosťou, no aj z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu dymovodov a komínov, nesprávnou inštaláciou obsluhy alebo zlým technickým stavom vykurovacích telies.

Je v záujme každého užívateľa vykurovacieho zariadenia, aby si zabezpečil pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Aby vo svojich vykurovacích zariadeniach používal len také palivá, ktoré sú uvedené výrobcom spaľovacieho zariadenia. Iba tak predídete neželaným finančným škodám, zraneniam či strate svojich blízkych,“ pripomína Mikulec.


Prečítajte si viac: