Žilinský kláštor sa mení aj zvnútra, nevyužitý priestor Rajského dvora sa vďaka zaskleniu premení na galériu


Foto: Žilinský kláštor sa mení aj zvnútra, nevyužitý priestor Rajského dvora sa vďaka zaskleniu premení na galériu Foto: sirotarzilina.sk

Komplexná obnova kláštora a kostola Obrátenia sv. Pavla na Mariánskom námestí v Žiline, ktorá bude pokračovať až do marca budúceho roku, sa opäť posunula o krok vpred. Žilinskí kapucíni sa v príspevku na sociálnej sieti a na oficiálnom webe samotného Sirotára podelili o radosť zo zastrešenia tzv. Rajského dvora, ktorý sa nachádza vo vnútornom bloku kláštora.

V marci 2022 sa nám podarilo zrealizovať prvú časť z projektu zastrešenia, ktorá spočívala v montáži oceľovej nosnej konštrukcie. Išlo o jednu z technicky najzložitejších prác na celej komplexnej obnove. Nasledovalo obdobie reštaurovania fasád v Rajskom dvore až po demontáž lešenia,“ spresnili kapucíni začiatky projektu.

Druhej, augustovej časti projektu v podobe montáže hliníkovej konštrukcie predchádzali klampiarske práce na samotnej konštrukcii. Neskôr došlo k zaskleniu celej novovzniknutej strechy, pričom s prácami sa pokračovalo až do začiatku októbra a k finalizácii projektu sa podarilo pristúpiť v zámere novembra, kedy sa zasklila aj hliníková konštrukcia.

Presklenná časť obsahuje dva okenné strešné vetracie otvory, ktoré budú ovládané vypínačmi v novovzniknutom priestore. V prípade dažďa sa vďaka dažďovému senzoru automaticky zatvoria,“ doplnili kapucíni, ktorí zároveň uvádzajú, že zárodkom pre realizáciu projektu boli myšlienky o vhodnom spôsobe využitia vnútorného bloku kláštora, no aj Výzva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o možnosti čerpania dotácie na komplexnú obnovu historických objektov. 

Podmienkou pre úspech vysúťaženia dotácie bol záväzok sprístupnenia obnovenej časti pamiatky širokej verejnosti. Zrekonštruovaný priestor Rajského dvora by sa tak po ukončení všetkých stavebných prác mal v budúcom roku premeniť na galériu, v ktorej bude umožnené vystavenie umeleckých diel a ich predaj.


Prečítajte si viac: