V deviatich obciach Žilinského kraja budú nové komunálne voľby, chýbaju im poslanci i starosta


Foto: V deviatich obciach Žilinského kraja budú nové komunálne voľby, chýbaju im poslanci i starosta

V sobotu 29. októbra 2022 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. Na základe vyhlásených výsledkov Štatistický úrad SR oznámil, že nové voľby sa budú musieť vykonať v 47 obciach, z toho deväť sa nachádza v Žilinskom kraji. 

„Stane sa tak z dôvodu, že v týchto obciach sa voľby nevykonali, alebo neboli zvolení starostovia z dôvodu rovnosti hlasov,“ povedala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR a zapisovateľa štátnej komisie Eva Chmelová.

Nové voľby sa týkajú obcí predovšetkým z regiónu Turiec. V obci Ratkovo nebola podaná kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva ani pre voľby starostu obce. Vo Veľkom Borovom, Moškovci i Ondrašovej neboli rovnako žiadni uchádzači na post starostu obce. 

Obciam Karlová, Žabokreky, Blažovce a Jazernica chýba jeden poslanec do obecného zastupiteľstva. Najvyšší chýbajúci počet poslancov je v obci Lietavská Svinná - Babkov. V nej totiž chýba až 6 poslancov do obecného zastupiteľstva. 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky by preto mal do 30 od vyhlásenia výsledkov volieb vyhlásiť nové  voľby, a to najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Zoznam obcí Žilinského kraja, v ktorých budú vyhlásené nové komunálne nájdete v nasledujúcej tabuľke: 

V súvislosti s porušením volebného moratória počas spojených volieb bolo Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán taktiež doručených 80 podnetov.

„Dve tretiny z doručených podnetov sa týkajú sociálnych sietí. Zasadnutie štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktoré sa bude zaoberať všetkými doručenými podnetmi je na plánované na 10. novembra 2022,“ doplnil predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz.

Prečítajte si viac: