Kysučania podpisujú petíciu proti novému grafikonu vlakovej dopravy, žiadajú zachovať spoje do Čiech


Foto: Kysučania podpisujú petíciu proti novému grafikonu vlakovej dopravy, žiadajú zachovať spoje do Čiech Foto: Facebook - Jozef Cech/ZSSK

Od 11. decembra 2022 začne platiť nový cestovný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorý prinesie výrazné zmeny vo vlakovej doprave v Žilinskom kraji. Najmä obyvateľom Kysúc sa znížia možnosti prepravy vlakom, ako aj komfort pri cestovaní či spojenie s krajským mestom Žilina i českou obcou Mosty u Jablunkova. 

Zrušené sú priame spoje zo Zwardoňa do Žiliny

Výrazná zmena čaká obyvateľov najsevernejších Kysuckých obcí – Skalité, Čierne a Svrčinovec. Od 11. decembra 2022 budú totiž zrušené všetky priame spoje zo Zwardoňa (PL) do Žiliny i späť. Cestujúci budú musieť prestupovať v stanici Čadca na iný spoj. 

Do Čiech budú premávať len dva vlaky denne

Na traťovom úseku Čadca – Čadca štátna hranica prebieha dlhodobá modernizácia. Z tohto dôvodu dôjde na tejto trati k rozsiahlej výluke a v novom grafikone ZSSK preto nebude súčasťou objednávky prímestská cezhraničná vlaková doprava smerujúca do Čiech.

„Pre tento traťový úsek bola v segmente regionálnych spojení zo strany Ministerstva dopravy objednaná od 11. decembra 2022 len minimálna dopravná obsluha – dva vlaky denne. Ostatné vlakové spojenia Os, ktoré v súčasnosti premávajú, neboli objednané,“ uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Podľa nového Grafikonu vlakovej osobnej dopravy 2022/2023 budú predmetné dva spoje premávať nasledovne: 

  • Os 2900 (Čadca 4:30 – Mosty u Jablunkova 4:43 – Ostrava 6:12)
  • Os 2915 (Ostrava 21:35 – Mosty u Jablunkova 22:50 – Čadca 23:01)

Železnice SR začali s rekonštrukciou trate už 21. októbra 2022, predpokladaný termín dokončenia je 16. jún 2023. Modernizácia spočíva najmä v stabilizácií zosuvu trate a zvýšení bezpečnosti na danom úseku. Počas tohto obdobia bude preto na úseku Čadca – Čadca štátna hranica len jednokoľajná prevádzka.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) však avízoval, že po dokončení prác bude žiadať opätovné zavedenie cezhraničnej vlakovej dopravy. Podľa hovorcu ZSSK národný dopravca momentálne nedisponuje informáciami o prípadnom znovuzavedení týchto medzištátnych vlakov.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

V Kysuckom Novom Meste ani v Bytči už rýchliky stáť nebudú

Všetky regionálne rýchliky (RR) už podľa nového grafikonu ZSSK v staniciach Kysucké Nové Mesto a Bytča zastavovať nebudú. Cestujúci z Kysuckého Nového Mesta tak budú musieť vystúpiť v stanici Čadca alebo Žilina a odtiaľ pokračovať iným spojom. Cestujúci z Bytče budú taktiež nútení prestupovať v krajskom meste, prípadne v Považskej Bystrici.

Zrušené budú taktiež zrýchlené vlaky typu Regional Express (REX) v úseku Čadca – Žilina, na ktoré boli naviazané autobusy z Oščadnickej a Bystrickej doliny. 

Kysučania podpisujú petíciu 

Nespokojnosť s novým cestovným poriadkom vlakovej osobnej dopravy sa obyvatelia Kysúc rozhodli vyjadriť prostredníctvom petície na tomto odkaze. Zverejnený grafikon totiž obmedzuje ľuďom možnosť verejnej dopravy ako alternatívy k preprave osobným motorovým vozidlom, ktorá je na Kysuciach taktiež problematická.

Jedným z iniciátorov petície bol aj starosta obce Skalité a poslanec ŽSK Jozef Cech. Podľa neho bol totiž nový grafikon vlakovej dopravy (GVD) schválený bez adekvátneho vysvetlenia a diskusie. „V lete tohto roka som pripomienkoval návrh tohto grafikonu. ZSSK v týchto dňoch zverejnila konečný návrh cestovného poriadku vlakovej osobnej dopravy 2022/2023 a už vieme, že neakceptovali žiadne naše požiadavky, ani nás neprizvali k rokovaciemu stolu,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti. 

Petícia obsahuje spracované návrhy na zmenu predmetného grafikonu spolu so žiadosťou, aby kompetentné osoby za účasti odbornej verejnosti a zástupcov obcí i kraja, vypracovali nový návrh po zohľadnení všetkých pripomienok samospráv a to predovšetkým podľa potrieb jeho obyvateľov. 

Tie však už boli definované na tzv. Parciálnych rokovaniach k Rámcovému návrhu GVD 2022/2023. „Na základe pripomienok prebehla diskusia, vysvetlenie zámerov a prerokovanie ďalšej spolupráce pre každý región v oblasti verejnej dopravy. Viaceré pripomienky a podnety boli vyhodnotené ako opodstatnené a objektívne a mnoho podnetov bolo v Konečnom návrhu GVD 2022/2023 už vyriešených k všeobecnej spokojnosti,“ uviedol hovorca ZSSK. 

Schválený grafikon, ktorý vstupuje do platnosti 11. decembra 2022 vychádza z princípov schváleného Plánu dopravnej obslužnosti pre železničnú osobnú dopravu, ktorý vypracovalo ministerstvo dopravy v spolupráci s ministerstvom financií, ZSSK a Železnicami Slovenskej republiky ako manažérom železničnej infraštruktúry.

Rozsah dopravy je daný objednávkou dopravných výkonov zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. „Pridanie ďalších spojení by bolo možné realizovať len v prípade zmeny tejto objednávky a teda alokovaním finančných prostriedkov pre daný účel zo strany objednávateľa. V opačnom prípade ich nie je možné zo strany ZSSK realizovať,“ doplnil Kováč. 


Prečítajte si viac: