Transparentné kampane viedli v Žiline iba Fiabáne a Groma, súčasný primátor bol najotvorenejší


Foto: Transparentné kampane viedli v Žiline iba Fiabáne a Groma, súčasný primátor bol najotvorenejší Foto: Ilustračné foto

Transparentnosť kampane jednotlivých kandidátov na starostov, primátorov či predsedov vyšších územných celkov môže voličom napovedať, nakoľko otvorené bude vykonávanie ich mandátu v prípade zvolenia. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) preto sústredila svoju pozornosť na zápasy kandidátov o primátorské kreslá ôsmich krajských miest a o posty predsedov ôsmich samosprávnych krajov.

V pondelok 24. októbra TIS uverejnila aktualizované hodnotenie transparentnosti kampaní 103 kandidátov vrátane tých, ktorí ašpirujú na vedúce pozície v Žilinskom samosprávnom kraji a v meste Žilina. Prehľad transparentnosti kampaní možných budúcich županov sme priniesli v predošlom článku.


„Podstatou hodnotenia bolo preskúmať kvalitu vykazovania kampaní na povinných transparentných účtoch, spôsob financovania kampane, dodržiavanie základných zákonných náležitostí, ako aj to, či je zabezpečená minimálna informovanosť voličov o kandidátovi a jeho kampani,“ uvádza oficiálny web TIS.

Organizácia na základe týchto kritérií ohodnotila kampane piatich kandidátov na post primátora mesta Žilina. Posudzovaní boli iba tí uchádzači, ktorí minuli najmenej 3-tisíc eur, alebo z ich transparentného účtu odišli aspoň štyri platby na predvolebnú kampaň. Túto podmienku nesplnil Ján Rzeszoto, Timotej Bernhauser ani Pavol Slota.

Kandidáti súperiaci o primátorskú stoličku viedli svoje kampane transparentnejšie, než uchádzači o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Najlepšie hodnotenie udelila TIS aktuálnemu primátorovi Petrovi Fiabáne, ktorý získal až 85,5 %. S takmer 10-percentným náskokom tak predbehol Patrika Gromu, ktorý sa s 75,8 % umiestnil ako druhý. Kampane týchto dvoch kandidátov považuje TIS za transparentné.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Označenie „kampaň s výhradami“ dostal od organizácie ako jediný Peter Cibulka, ktorého kampaň bola transparentná na 67,5 %. Silvia Bakkery a Daniela Zemanová neboli podľa TIS pri vedení svojich kampaní dostatočne otvorené a transparentné.


Peter Fiabáne pri hodnotení stratil body najmä za nezdieľanie informácií o tvorcoch svojej kampane. Patrik Groma okrem rovnakého nedostatku neinformoval ani o predvolebných akciách a jeho kampaň bola postavená na malom počte veľkých prispievateľov.

Svoj kampaňový tím nezverejnil ani Peter Cibulka, ktorý navyše nereagoval na viaceré otázky od Transparency International Slovensko. Agentúra mala tiež určité výhrady k financovaniu jeho kampane, ako aj k podrobnosti a popisovaní s ňou spojených výdavkov.

Silvia Bakkery ani Daniela Zemanová nemajú založený osobný transparentný účet, pohyby financií spojené s ich kampaňami pritom podľa TIS nie sú jasne vyznačené ani na účtoch politických strán. Obidve kandidátky navyše nedostatočne informovali o svojich volebných programoch a nereagovali na otázky organizácie TIS.

Informácie použité v tomto článku pochádzajú z údajov zverejnených na oficiálnom webe Transparency International Slovensko a boli interpretované na základe metodiky hodnotenia TIS.


Prečítajte si viac: