Najtransparentnejšiu kampaň viedol Janckulík, Jurinová nezverejnila svoj transparentný účet


Foto: Najtransparentnejšiu kampaň viedol Janckulík, Jurinová nezverejnila svoj transparentný účet Foto: Ilustračné foto

Jedným z obvyklých bodov volebného programu kandidátov na post predsedov vyšších územných celkov, primátorov a starostov je zvyšovanie transparentnosti úradu voči občanom a médiám. Spôsob, akým by samosprávy pod vedením jednotlivých kandidátov komunikovali s verejnosťou, čiastočne predpovedá aj transparentnosť ich predvolebných kampaní.

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) preto v predvolebnom období sústredila svoju pozornosť na zápasy kandidátov o primátorské kreslá ôsmich krajských miest a o posty predsedov ôsmich samosprávnych krajov. V pondelok 24. októbra TIS uverejnila aktualizované hodnotenie transparentnosti kampaní 103 osôb vrátane kandidátov na pozíciu žilinského primátora a župana Žilinského samosprávneho kraja.


„Podstatou hodnotenia bolo preskúmať kvalitu vykazovania kampaní na povinných transparentných účtoch, spôsob financovania kampane, dodržiavanie základných zákonných náležitostí, ako aj to, či je zabezpečená minimálna informovanosť voličov o kandidátovi a jeho kampani,“ uvádza oficiálny web TIS.

Organizácia na základe týchto kritérií ohodnotila kampane ôsmich kandidátov na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Posudzovaní boli iba tí uchádzači, ktorí minuli aspoň 3-tisíc eur, prípadne z ich transparentného účtu odišli aspoň štyri platby na predvolebnú kampaň. Túto podmienku nespĺňal Marián Murín a Katarína Boková.

Najtransparentnejšiu kampaň viedol podľa TIS Igor Janckulík, ktorý dosiahol hodnotenie 73,3 %. S viac než 20-percentným poklesom nasledovali kandidáti Peter Slyško a Igor Choma so vzájomným rozdielom v transparentnosti menej než 2 %. Na štvrtom mieste skončila Erika Jurinová s hodnotením 44,6 % tesne nasledovaná Miroslavom Urbanom s 42,9 %.

Transparency International Slovensko označila kampane Slyška, Chomu, Jurinovej a Urbana za „kampane s výhradami“. Ostatní kandidáti nedosiahli hodnotu 40 %, ktorá bola spodnou hranicou potrebnou pre získanie tohto titulu. Kampane Františka Drozda, Daniely Zemanovej a Andrey Starinskej boli podľa TIS netransparentné.


„Transparentný a otvorený úrad na všetkých úrovniach. Verejná kontrola všetkých zmlúv, záväzkov, výdavkov a dotácií v duchu otvorenosti, transparentnosti tak, aby verejnosť a média mali prístup ku všetkým informáciám, na ktoré majú právo,“ uvádza jeden z bodov predvolebného programu Igora Chomu. Vyššiu transparentnosť sľubujú aj Erika Jurinová a Miroslav Urban, ktorí dosiahli ešte nižšie hodnotenie TIS.

Výhrady TIS voči kampani Igora Janckulíka sa týkajú predovšetkým jej financovania. Hlavným prispievateľom na transparentnom účte kandidáta bola strana KDH a samotný Janckulík, prijaté sumy sa pritom pohybovali v tisíckach eur.

Na niekoľkých veľkých príspevkoch bola založená aj kampaň Petra Slyška, ktorý navyše podľa TIS nezverejnil svoj volebný program, neinformoval o tvorcoch kampane a nereagoval na otázky mimovládnej organizácie. Nezávislý od veľkých finančných darov nebol ani Igor Choma. Výhrady voči jeho kampani sa však týkali aj nejasných a spätne neodsledovateľných výdavkov.

Erika Jurinová (ani žiadny z ďalších hodnotených kandidátov - pozn. redakcie) si nevytvorila samostatný transparentný účet a príjmy ani výdavky spojené s jej kampaňou neboli jasne vyznačované na účte politickej strany. S touto skutočnosťou sa spája aj celkové zlé hodnotenie podrobnosti účtu a financovania kampane súčasnej županky.

Informácie použité v tomto článku pochádzajú z údajov zverejnených na oficiálnom webe Transparency International Slovensko a boli interpretované na základe metodiky hodnotenia TIS.

Prečítajte si viac: