Zámena pozemkov na plavárni - o čo ide v celom prípade?


Foto: Zámena pozemkov na plavárni - o čo ide v celom prípade?

Žilinou posledné dni rezonuje téma zámeny pozemkov vo vonkajších priestoroch plavárne. Tie sa nachádzajú buď priamo v, alebo v okolí letného areálu MKP Žilina. Aké sú v spore strany, ich argumenty, čo sa v prípade zatiaľ udialo a aký môžeme očakávať vývoj? V tomto článku sa vám pokúsime čo najpresnejšie objasniť prípad tak, aby ste si na celú vec mohli spraviť vlastný názor.

Mestské zastupiteľstvo schválilo výmenu pozemkov, primátor využil právo veta

Na poslednom pracovnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci viac ako trojpätinovou väčšinou zámer výmeny pozemkov v priestoroch letného kúpaliska na plavárni v Žiline. Uznesenie hovorí o zámene dvoch, veľkostne identických pozemkov, ktoré mesto Žilina vymení s investorom. Ten má záujem vždy počas zimy inštalovať v areáli plavárne krytú halu na plážový volejbal.

Investorom je Roman Holienčík, predseda volejbalového klubu a aktuálny majiteľ časti pozemkov v priestoroch areálu plavárne. Ide konkrétne o roh, v ktorom sú vybudované ihriská na plážový volejbal. Uznesenie počíta s výmenou priľahlého pozemku v súčasnom vlastníctve mesta za pozemok v inom rohu plavárne, ktorý patrí investorovi.

zdroj: Volleyball Academy Žilina


Zámer výmeny pozemkov neschvaľuje súčasný primátor, ktorý pozemok v rukách mesta považuje za lukratívnejší ako je ten, ktorý by malo mesto dostať výmenou. “Vedenie mesta sa nebráni tomu, aby na území mesta vyrástla ďalšia hala na športovanie. Primátor mesta Žilina Igor Choma ponúkol investorovi iný pozemok na umiestnenie haly, pretože mesto nesúhlasí s tým, aby sa donekonečna ukrajovalo z pozemkov Mestskej krytej plavárne v Žiline, čo sa žiaľ stávalo v minulosti,” uvádza tlačová správa mesta Žilina. Primátor aj pre tieto dôvody využil právo veta a uznesenie nepodpísal.

Primátor tvrdí, že výmena je nevýhodná - špecifikoval viaceré dôvody

„Mojou úlohou je chrániť majetok mesta a zveľaďovať ho. Nechcem dopustiť, aby sa opakovali chyby z minulosti, kedy sa pozemky našej plavárne predávali do súkromných rúk, čím sa tak plocha letného kúpaliska zmenšovala. Investorovi som ponúkol iný pozemok, na ktorom môže postaviť halu, ale nesúhlasím s tým, aby to bolo na úkor plavárne. Položme si otázku, kde by sme mohli napríklad v budúcnosti pre verejnosť postaviť ďalší bazén, ak prídeme o ďalšie pozemky? Už by nebolo kde,“ objasnil v tlačovej správe svoj postoj primátor mesta Žilina Igor Choma.

K tomu pridal aj niekoľko bodov, prečo považuje vedenie mesta výmenu za nevýhodnú. Prinášame ich v neupravenom znení.

• Donekonečna sa nedá odkrajovať z areálu plavárne.
• Nafukovacia hala v areáli plavárne je architektonicky nevhodná. Niektorí mestskí poslanci odmietli najskôr zrealizovať štúdiu využiteľnosti územia a až potom pristúpiť k zámenám pozemkov (čo pri iných investičných akciách v meste vyžadujú – dvojaký meter).
• Niektorí mestskí poslanci odmietli aj vecné bremeno na špecifické využitie pozemku – športovisko. Sú určité informácie, že pozemok bude časom využitý na iný účel.
• Vedľajšie plážové ihriská sú málo využívané.
• A naopak, trávnatá plocha sa doobeda využíva na cvičenie (skákanie na švihadlách, strečing, aerobik a pod.) a následne ako ležovisko.
• Nafukovacia hala bude tieniť na ostatné plochy.
Mesto ponúka investorovi iný pozemok na výstavbu nafukovacej haly, čo investor odmietol.
• Investor loboval pri niektorých mestských poslancoch a ponúkal im rôzne benefity, ak zahlasujú za výmenu pozemkov.
• V roku 2001 žiadal investor o odpredaj pozemku na plavárni, ktorý mu bol schválený. V žiadosti uviedol, že je to za účelom vybudovania zázemia, ako sú tribúny, šatne, sprchy. Do dnešného dňa to z jeho strany nebolo splnené. Preto nie je záruka, že naplní aj teraz deklarované náležitosti. Z toho vyplýva, že ide o nezodpovedného investora!


Petícia zo strany mesta pre občanov na vyjadrenie nesúhlasu

Mesto Žilina vytvorilo petíciu pre občanov, ktorí môžu vyjadriť svoj nesúhlas s pripravovaným zámerom. Na plagáte môžete vidieť plánovanú zámenu, petičný hárok je umiestnený pri pokladni MKP alebo na informáciach Metského úradu v Žiline.

 

zdroj: TS Mesto Žilina


Investor aj poslanci sa bránia, primátor vraj zavádza

Na vyjadrenia primátora zareagoval investor na oficiálnej tlačovej konferencii, ktorú spoluzorganizoval s poslancami Kapitulíkom (Sieť) a Maňákom (NEKA) či úspešnými volejbalistkami Dominikou Nestarcovou a Natáliou Dubovcovou. Posledné menované podporili myšlienku športovej haly: „Podporujeme plán, aby v Žiline mohla byť inštalovaná krytá hala pre volejbal. Boli by sme radi, keby sme mohli trénovať v zime na Slovensku. Potešilo by nás, keby sa k nám niekto pridal. Nemôžeme stále trénovať len samy, treba aj dobrých sparingpartnerov. Väčšinou to suplujú muži počas našich tréningov. Riešením by boli tréningy s kvalitnými poľskými tímami, pre ktoré je poloha Žiliny ideálna,“ uviedli.

 

zdroj: TS Investor a poslanci


S vyjadrením sa pridal aj samotný investor. „Ako športový klub vzorne reprezentujeme Žilinu už 18 rokov. Za toto obdobie sme v Žiline zorganizovali najviac podujatí Majstrovstiev Slovenska dospelých aj juniorov zo všetkých slovenským miest (viac ako 40 vrcholných podujatí). V roku 2015 MSR dospelých, juniorov aj kadetov. V posledných rokoch sme zorganizovali napríklad turnaje pre príslušníkov Mestskej polície, alebo športové hry pre deti zo Základnej školy V. Javorku vo vlastnej réžii, bez nároku na odmenu. Za spomínaných 18 rokov našej činnosti sme mesto Žilina nikdy nežiadali o finančnú ani materiálnu pomoc. A dnes, keď potrebujeme od vedenia mesta malú pomoc, primátor sa nám obrátil chrbtom. Je to pre mňa nepochopiteľné a smutné, že musíme absolvovať takého divadlo,“ doplnil Holienčík.

V prípade postavenia haly sa podľa jeho slov v Žiline zrealizuje projekt centra talentovanej mládeže Slovenskej volejbalovej federácie pre 140 dievčat so zameraním na oba olympijské športy, indoor volejbal a plážový volejbal. Jeho cieľom je navrátenie ženskej extraligy do Žiliny.

S nepodpísaním nesúhlasia ani poslanci, pokúsia sa prelomiť veto

K prípadu sa postupne vyjadrili poslanci Martin Kapitulík, Dušan Maňák a Ľubomír Bechný. Posledný menovaný sa nenachádzal na tlačovej konferencii investora a zaslal svoje stanovisko cez e-mail a reagoval najmä na slová primátora. Stanovisko sme upravili o podstatné fakty. Prečítajte si názory všetkých troch poslancov.

Martin Kapitulík (Sieť)

„Prvýkrát po rokoch budeme svedkami zvolania mimoriadneho zastupiteľstva v o prelomenie primátorovho veta. Sme presvedčení, že ide o správnu vec, preto nechápeme primátorove politikárčenie. Žilinský šport je dnes na kolenách a my ho musíme vytiahnuť z prachu. Naše mesto potrebuje ďalších Saganov ako soľ. Nehovoriac o tom, že dnes vieme, že v novej hale chcú trénovať aj volejbalistky Dubovcová s Nestarcovou, ktoré v zime musia dochádzať do zahraničia. Na olympiáde by tak mohli reprezentovať nielen Slovensko, ale aj Žilinu.“


Dušan Maňák (nezávislý)

„Ak sme mesto s tvárou, tak by sme mali byť mestom so športovou tvárou, čo ale v tomto prípade neplatí. Vo vykopanej jame, na bývalom pozemku plavárne, sa pripravuje výstavba viacpodlažnej administratívnej stavby. Jej realizácia bude znamenať, že veľká časť plavárne definitívne príde o východné a južné slnko, nehovoriac o strate intimity kúpajúcich sa vo vonkajších bazénoch. V tejto súvislosti by sme skôr očakávali od mesta iniciatívu podporenú aj petíciou občanov, ako ďalej rozvíjať krytú plaváreň a jej vonkajší areál do budúcnosti, prípadne uvažovať aj nad možnosťou odkúpenia niektorých v minulosti predaných pozemkov, ktoré neslúžia momentálne športovo-rekreačnému účelu, do majetku mesta. Miesto toho však mesto organizuje klamlivú a demagogickú kampaň proti výmene pozemkov kde jej autori akosi pozabudli uviesť tie skutočnosti ktoré nás, väčšinu poslancov, viedli k súhlasu s touto výmenou.”


Ľubomír Bechný (nezávislý)

Argument, že bude hala tieniť, je smiešny, keďže v lete sa odstráni. Komu má vadiť prípadné tienenie v mimosezóne, v zime? Aké benefity boli ponúknuté, komu a kedy? Toto zaváňa podozrením z trestného činu. Chcem zdôrazniť, že mňa osobne sa nik nepokúšal takýmto spôsobom ovplyvniť, ani mi neponúkal nijaké benefity. V prípade pozemkov jedná len o niekoľko málo metrov, ktoré investor potrebuje k svojmu vlastnému pozemku, aby mohol technologicky halu v zimnom období umiestniť - hala má nejaký štandardizovaný rozmer, aby sa do nej mohli zmestiť 3 ihriská. Je smutné, že sa pozemok plavárne v období vládnutia SNS a Jána Slotu rozpredával, ale napraviť to tak, že budeme brániť jeho lepšiemu využitiu v zimných i letných mesiacoch je absurdum. Ak je nejaký skutočný dôvod zo strany primátora prečo bráni tejto transakcii (môže ísť aj o alternatívu - prenájom, či vzájomná zápožička pozemkov na nejaké obdobie), bolo by asi korektné, keby sme ako poslanci boli o tom informovaní. Tie argumenty, ktoré posielate, nehnevajte sa na mňa, stoja na vode. Na tých cca 3 metrov dĺžky, ktoré investorovi chýbajú sa nikdy žiadny bazén, ani detský nevybuduje.”


Doplnok z tlačovej správy mesta Žilina

Ďalej mesto nesúhlasí s názorom, že ide o prebytočný majetok, čiže pozemok, ktorý sa dlhodobo nevyužíva. V letných mesiacoch verejnosť využíva vo veľkej miere možnosti vonkajších bazénov, uvedený pozemok je využívaný najmä staršími ľuďmi a rodičmi s malými deťmi, pretože sú tam stromy a pokojnejšie prostredie. Prebytočným majetkom je v zmysle článku 3 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina majetok mesta, ktorý mesto prostredníctvom svojich orgánov a správcov trvale nepoužíva na plnenie svojich úloh. O takýto prípad však evidentne nejde. Do pozornosti treba dať aj fakt, že v zmysle platného Územného plánu mesta Žilina, ktorý schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, je potrebné „rešpektovať nedotknuteľnosť mestskej plavárne a jej areálu a tenisových kurtov“.


Čo nasleduje ďalej?

Primátor zvolal na 21. augusta 2015 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline o 08.00 hod. na Radnici.

Program

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
2. Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015
– mat. č. 135/2015
3. Prerokovanie uznesenia č. 153/2015 k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena,
prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena), ktorého výkon primátor pozastavil
jeho nepodpísaním
4. Prerokovanie uznesenia č. 154/2015 k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena), ktorého výkon primátor pozastavil jeho nepodpísaním
5. Prerokovanie uznesenia č. 155/2015 k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena), ktorého výkon primátor pozastavil jeho nepodpísaním
6. Prerokovanie uznesenia, ktorým sa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2015 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o záväznej časti Územného plánu zóny Žilina – Centrum Rudiny II, ktorého výkon primátor pozastavil jeho nepodpísaním
7. Interpelácie
8. Všeobecná rozprava
9. Záver

 

Aký je váš názor? Vyjadrite ho prosím v diskusii na www.facebook.com/zilinak

 

 

Prečítajte si viac: