Varínčania musia prístup k cyklotrase do Terchovej uvoľniť, súd v prípade rampy vyhovel OOCR Malá Fatra


Foto: Varínčania musia prístup k cyklotrase do Terchovej uvoľniť, súd v prípade rampy vyhovel OOCR Malá Fatra

Súd včera 11. októbra rozhodol o výsledku sporu týkajúceho sa úseku cyklotrasy do Terchovskej doliny, ktorej prepájacia trasa vedie cez Koňhorskú ulicu v obci Varín. Práve tu sa obyvatelia okolitých domových jednotiek rozhodli dráhu pre cyklistov zatarasiť elektronickou rampou a železnou bránou.

Uvedená cesta vedúca k jednému z vybudovaných cyklomostov je podľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR MF) „v registri katastra C KN evidovaná ako inžinierska stavba, cesta, miestna komunikácia, po ktorej sa môžu pohybovať všetci občania, vozidlá aj cyklisti bez akéhokoľvek súhlasu susediacich vlastníkov pozemkov”.

Manažér projektu Peter Chrapčiak považoval konanie zo strany Varínčanov za obštrukcie. Tí sa plány cyklotrasy rozhodli bojkotovať aj napriek tomu, že právoplatné stavebné povolenie bolo vydané ešte v roku 2018 a samotná obec vyjadrila tomuto projektu podporu už v roku 2014.

Obmedzenia na cyklotrase však teraz podľa rozhodnutia právnej inštitúcie musia byť odstránené. „Od súdu sme dostali uznesenie na neodkladné opatrenie, podľa ktorého sa občania na Koňhorskej ulici majú zdržať používania akýchkoľvek zábran na predmetnej ceste,“ spresnil aktuálnu situáciu Peter Chrapčiak.

Neodkladné opatrenie je pritom urýchlenou ochranou ohrozených alebo porušených práv, ktorú súd poskytuje na základe zjednodušeného a urýchleného procesného postupu. O jeho nariadení sa rozhoduje v skrátenej lehote, ktorá plynie v dĺžke 30 dní od doručenia návrhu.

Súd podľa slov manažéra projektu skonštatoval, že žalobca splnil všetky náležitosti a predložil dostatok dôkazného materiálu potrebného pre vyriešenie sporu. Na občanov zároveň prechádza povinnosť uhradiť 100 % trov konania, ktoré vznikli v súvislosti s uplatňovaním a bránením práva. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu