Turčianska galéria v Martine ožije pod audiovizuálnou projekciou. Pripomenúť má Memorandum národa slovenského


Foto: Turčianska galéria v Martine ožije pod audiovizuálnou projekciou. Pripomenúť má Memorandum národa slovenského Foto: Facebook/Adriana Langová

Turčianska galéria sídliaca v martinskom župnom dome si dnes 7. októbra vo večerných hodinách pripomenie prostredníctvom audiovizuálnej projekcie programový dokument Memorandum národa slovenského, ktorého základom bol spis Štefana Marka Daxnera.

Memorandum zamerané na politické, štátnoprávne a kultúrne ciele bolo prijaté na slovenskom národnom zhromaždení 6. – 7. júna 1861 v Martine, no i tak jeho požiadavky zostali, žiaľ, nenaplnené. Podľa Turčianskej galérie sa však aj napriek tomu na Memorandum viaže mimoriadny význam pre identitu, sebauvedomenie a národný vývin Slovákov.

Požadovalo uznanie Slovákov za samobytný politický národ. Túto samostatnosť malo vyjadrovať aj teritoriálne zriadenie slovenského územia, kde by sa zaviedlo úradovanie v slovenčine a kde by sa slovenčina stala aj vyučovacím jazykom v školách. Všetky ďalšie jazykové a kultúrne požiadavky vychádzali z tejto hlavnej myšlienky,“ charakterizuje ho v Dejinách Slovenska historik Dušan Kováč.

Projekciu, ktorá rozjasní Námestie SNP, si budú návštevníci môcť prezrieť od 19.30 hod. do 22.00 hod. Vstup na pamätné podujatie finančne podporené mestom Martin je pre všetkých voľný.


 

Prečítajte si viac: