Poslanec za Solinky použil mestské peniaze na nákup kvetináčov pred vlastnú budovu na Bôriku


Foto: Poslanec za Solinky použil mestské peniaze na nákup kvetináčov pred vlastnú budovu na Bôriku

Mesto Žilina poskytlo súkromnej spoločnosti dotáciu na nákup dvoch okrasných stromov v exteriérových kvetináčoch. Podmienkou finančného príspevku vo výške tisíc eur bolo umiestnenie drevín na verejnom priestranstve pred prevádzkou. O dotácii pridelenej firme Pintado, s. r. o. z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach sme informovali v predošlom článku.

O rozdelení financií z pohotovostných zdrojov zväčša rozhodujú poslanci príslušných volebných obvodov. Podľa informácií od žilinského viceprimátora Vladimíra Randu však bola dotácia pre firmu Pintado, s. r. o. sídliacu na Bôriku poskytnutá z peňazí vyčlenených pre poslancov za Solinky.

Po zverejnení článku nás kontaktovali viacerí členovia výborov vrátane predsedu volebného obvodu č. 3 (Solinky) Ľubomíra Bechného. Poslanci tohto obvodu sa podľa neho dohodli, že každý z nich samostatne rozhodne o pridelení finančného príspevku vo výške tisíc eur. Dotácia na nákup okrasných drevín do priestoru pred budovou súkromnej spoločnosti v inej časti mesta má byť rozhodnutím Martina Kapitulíka.

„Ostatní sme sa rozhodli, že prostriedky použijeme tento rok na navýšenie opravy chodníkov na sídlisku Solinky. Pridelená dotácia od Martina Kapitulíka prešla kontrolou mesta Žilina. Kvetináče boli umiestnené do verejného priestoru,“ vysvetlil Ľubomír Bechný.

Podľa obchodného registra a aktuálneho výpisu z katastra sídli spoločnosť Pintado, s. r. o. v budove vlastnenej firmou BCSJ, s. r. o., v ktorej Martin Kapitulík figuruje ako konateľ a zároveň je jedným zo spoločníkov. Samotný pozemok pod parkoviskom, pred ktorým sú kvetináče umiestnené, taktiež patrí rodine a firme žilinského poslanca.

Niektorých občanov pobúrila aj zdanlivo vysoká suma, ktorá bola použitá na nákup okrasných drevín v plechových kvetináčoch. Kapitulík preto v komentári pod pôvodným článkom zdieľaným na sociálnej sieti vysvetlil, že korene stromov v skutočnosti chráni korózii odolná oceľ a spolu s drevinami stáli viac než trojnásobok sumy poskytnutej z pohotovostných zdrojov.

„Na môj podnet a s mojim súhlasom, za ktorým si stojím, keďže sú kvetináče umiestnené na mestskej ceste, vo verejnom priestore a majú verejnoprospešný charakter. Som presvedčený, že takéto riešenia do mesta patria. Mrzí ma, že miesto radosti zo zveľaďovania verejného priestoru sa tu niekto opäť pred voľbami snaží vytvárať nejaké pseudokauzy,“ uviedol Martin Kapitulík.

Výhodu prináša podľa poslanca aj umiestnenie kvetináčov na časti komunikácie s vodorovným značením zakazujúcim státie vozidiel, ktoré vodiči často nerešpektovali. Okrasné dreviny pred budovou na Bôrickej ceste majú byť pilotným projektom, ktorý má významný ekologický a estetický efekt.

„Z obdobných aktivít by sme sa mali tešiť, nie ich účelovo pred voľbami hejtovať. Ja osobne budem rád, keď budeme v takýchto aktivitách pokračovať a bodaj by sa našlo viac partnerov, ktorí nielenže prídu s nápadom, ale pomôžu mestu zveľadenie verejného priestoru aj financovať obdobne, ako to bolo v tomto prípade,“ doplnil Kapitulík.

Parkovisko, pred ktorým sú umiestnené dotované okrasné dreviny

Prečítajte si viac: