Dve predajne kebabu v centre Žiliny požiadali o predĺženie prevádzkového času, poslanci žiadosti vyhoveli


Foto: Dve predajne kebabu v centre Žiliny požiadali o predĺženie prevádzkového času, poslanci žiadosti vyhoveli Foto: Facebook/KRAL-Turkish Döner Kebab & Pizza

Prevádzkový čas obchodov a služieb na území mesta Žilina určuje všeobecne záväzné nariadenie z roku 2016. V prípade, ak chce prevádzkovateľ ponechať svoju predajňu, reštauráciu či bar otvorený nad rámec stanoveného času, musí požiadať Mestské zastupiteľstvo v Žiline o udelenie výnimky.

Na 34. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré prebehlo v pondelok 19. septembra, bolo pôvodné všeobecne záväzné nariadenie pre lepšiu prehľadnosť zjednotené. Obchody a služby, ktoré ukončili svoju činnosť, boli odstránené z dodatkov. Nariadenie bolo okrem toho doplnené o zmenu otváracích hodín pre dve prevádzky.

Išlo konkrétne o dve obľúbené rýchle občerstvenia zamerané predovšetkým na predaj kebabu, ktoré podľa vedúcej Odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline Ingrid Dolníkovej nedávno zmenili prevádzkovateľa.

Spoločnosť Emilcan, s. r. o. požiadala o zmenu rozsahu prevádzkového času pre svoje prevádzkarne SIDE KEBAB na Národnej ulici a KRAL - Turkish döner kebab & pizza na Námestí Andreja Hlinku. SIDE KEBAB zostane v piatky otvorený do 03:00 hod. ráno, zatiaľ čo v kebabe na námestí sa Žilinčania najedia počas piatku aj soboty až do 05:00 hod. ráno.


Pre rýchle občerstvenie, ktoré neponúka alkoholické nápoje, pritom všeobecne platí otváracia doba od 06:00 hod. do 24:00 hod. počas pracovných dní. V piatky a soboty je tento čas predĺžený až do 02:00 hod. nasledujúceho dňa.

Mestská polícia Žilina nemá námietky voči predmetným žiadostiam nad rámec Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016. Neevidujeme žiadne porušenie právnych predpisov zo strany prevádzkarov, nerušia nočný kľud a okolie prevádzok udržujú v čistote,“ vyjadrila sa k žiadosti Mestská polícia v Žiline.

Poslanci mestského zastupiteľstva nemali počas rokovania žiadne výhrady k tomuto bodu programu. K návrhu všeobecne záväzného nariadenia údajne prišli pripomienky, neboli však odovzdané v stanovenom termíne a teda ani brané do úvahy na pondelkovom zasadnutí.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu