Varín mal druhú najväčšiu židovskú komunitu v okrese. V nedeľu si obete deportácií pripomenú pri obecnom námestí


Foto: Varín mal druhú najväčšiu židovskú komunitu v okrese. V nedeľu si obete deportácií pripomenú pri obecnom námestí Foto: Jozef Feiler

Podujatie pod názvom Spomínanie budúcnosti, ktoré je pietnou tryznou pri príležitosti 80. výročia deportácie slovenských židov, organizuje OZ Zabudnutý Varín (Maceva Varna) pri námestí vo Varíne v nedeľu 2. októbra od 14.00 hod. Spomienka na obete deportácií nadväzuje na historicky prvú spomienkovú varínsku tryznu, ktorá sa v obci uskutočnila v roku 2013. 

Čo sa týka tých varínskych židov, najstaršia odvlečená obeť mala 81 rokov a najmladšie deti 10 mesiacov. Varín mal až do deportácií druhú najväčšiu židovskú komunitu v okrese s vlastnou synagógou (dnes hasičská zbrojnica). Po vojne tu neostal nikto – zomreli v táboroch alebo ušli,“ uviedla Adriana Brziaková.

Počas podujatia vystúpia zástupcovia cirkví a verejného života so svojimi príhovormi a zaznejú viaceré modlitby a hudbné a divadelné vstupy. Súčasťou bude aj odhalenie pamätnej tabule venovanej všetkým zahynutým varínskym židovským občanom. Posledným blokom spomienkového podujatia bude premietanie filmu p. Heleny Engel, varínskej rodáčky, preživšej KL Auschwitz.

Hlavnou náplňou nášho združenia je splatiť morálny dlh svojim varínskym spoluobčanom, ktorí boli v roku 1942 násilne odvlečení z obce a mnohí zavraždení v koncentračných táboroch. Spomienkový akt vo forme ekumenického ospravedlnenia je len symbolickým vzdaním úcty všetkým obetiam deportácií na Slovensku,“ uviedol Jaroslav Buchta, predseda OZ.

Združenie sa svojpomocne stará o miestny židovský cintorín, ktorý bol dlhé desaťročia zanedbaný, poškodený vandalmi a mnohé macevy z kvalitného materiálu boli rozkradnuté. Vďaka OZ bol plne vyčistený od náletových drevín, osadila sa kovová brána a postupne sa renovuje aj obvodový kamenný múr.

Spoluorganizátorom podujatia Spomínanie budúcnosti je Žilinská náboženská obec Žilina a Biskupský úrad v Žiline. Finančne ho podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Miesto: Varín
Dátum: 02.10.2022 - 14:00    20:00


Prečítajte si viac: