Žilinskí poslanci odhlasovali výrazné obmedzenie pre herne a kasína na území mesta


Foto: Žilinskí poslanci odhlasovali výrazné obmedzenie pre herne a kasína na území mesta Foto: Ilustračné foto/pixabay.com

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline dnes na 34. zasadnutí odhlasovali zmenu všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách, ktoré sa dotkne väčšiny herní a kasín na území mesta. Podľa nového nariadenia nebude môcť takáto prevádzka vzniknúť v menej než 500 metrovej vzdialenosti od budov určených pre deti a mládež, liečební nelátkových závislostí či iných herní.

Vzdialenosťou sa pritom podľa zákona č. 287/2020 Z.z. rozumie „vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou ubytovne mládeže.“

Nariadenie sa dotkne aj existujúcich zariadení prevádzkujúcich hazardné hry. Na území mesta Žilina sa podľa materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktorý vypracovali poslanci Vladimír Randa a Marek Richter, aktuálne nachádza 29 herní a jedno kasíno. Dokument však neuvádza, koľko z týchto prevádzok je situovaných vo vzdialenosti menšej než 500 metrov od školských zariadení či iných herní.

Pokiaľ existujúce herne túto podmienku nesplnia, môžu fungovať len do doby, kým im nevypršia licencie na herné zariadenia. Podľa vypracovaného dokumentu by mala väčšina platných individuálnych licencií na výherné prístroje, terminály videohier či technické zariadenia obsluhované hráčmi skončiť v priebehu rokov 2024 a 2025. Podobné nariadenie prijalo mesto Žilina už v roku 2019.

Pôvodné všeobecne záväzné nariadenie podľa dôvodovej správy nového návrhu „zakázalo umiestnenie herne vo vzdialenosti 200 metrov od škôl a školských zariadení, ako aj iných typov výchovných zariadení. Vzdialenosť 200 metrov herne od školy však bola vtom čase zákonom definovaná ako pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do školy a vchodom do herne, teda tie dve budovy mohli byť veľmi blízko seba a napriek tomu spĺňať podmienku aspoň 200-metrovej vzdialenosti.“


Väčšina poslancov mestského zastupiteľstva návrh zväčšujúci túto minimálnu vzdialenosť podporila s myšlienkou ochrany mladých ľudí. Proti vystúpil najmä poslanec Jozef Juriš, ako aj Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier. Hlavným argumentom proti podporeniu návrhu, ktorý ovplyvní množstvo kamenných herní v Žiline, je dopad na rozpočet mesta. Podľa odhadu Lukáčovej môže mesto prísť v jednom roku o viac než 400-tisíc eur, pokiaľ zatvorí herne a kasíno na svojom území.

Lukáčová ďalej uviedla, že nové nariadenie zlikviduje len jeden druh hazardného hrania, ktorý je najväčšmi regulovaný a kontrolovaný. Ľudia, ktorí takúto formu zábavy vyhľadávajú, sa podľa nej aj Juriša presunú do online priestoru, prípadne do iných miest a Žilina príde o peniaze. Juriš taktiež vníma, že väčšia vzdialenosť od škôl mladých ľudí neochráni, keďže do herne nemôžu vstúpiť osoby mladšie ako 18 rokov. Podľa Richtera je však vzdialenosť a dostupnosť herní a kasín jeden z najdôležitejších ukazovateľov pri prieskumoch závislostí na hazardných hrách.

Za prijatie nového všeobecne záväzného nariadenia hlasovalo 16 poslancov, proti bol 1, zdržal sa 1 a nehlasovalo 6 členov zastupiteľstva. Ďalším bodom programu bol návrh zákazu prevádzkovania hazardných hier počas sviatkov na rok 2023, tento však nepodporil dostatočný počet poslancov.


Výsledok hlasovania o návrhu VZN o vzdialenosti herní od školských a iných zariadení
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu