Žilinu opäť zaplavujú reklamné pútače, tie najväčšie stoja na mestských pozemkoch


Foto: Žilinu opäť zaplavujú reklamné pútače, tie najväčšie stoja na mestských pozemkoch

Boj s reklamným smogom v Žiline je náročný a pomalý. Kým radnica postupne odstraňuje nelegálne billboardy a nepovolené plochy, na území mesta a mestských častí pribúdajú ďalšie reklamy. Prvýkrát po dlhšom čase sa objavilo veľké znečistenie verejného priestoru v apríli tohto roka. Vtedy zaplnili stĺpy verejného osvetlenia a dopravné značky desiatky až stovky cirkusových pútačov.

Keďže mesto Žilina nevydalo žiadne povolenie na takúto propagáciu a majiteľ ich neodstránil, začala sa ich postupná likvidácia. Na niektorých sídliskách sa reklamy nachádzali tak vysoko, že ich nebolo možné zložiť bez použitia rebríka. Na znečistenie verejného priestoru vtedy upozornili obyvatelia, ktorí boli nespokojní s nepovolenými spôsobmi propagácie. Niektorí dokonca reklamy aj sami demontovali.

Organizátori majú pritom dostupných viacero možností na reklamu, nimi sú napríklad oficiálne vyhradené miesta, reklamné billboardy či citylighty. Väčšina týchto služieb je však poskytovaná za poplatok, na rozdiel od náhodného rozmiestnenia pútačov vo verejnom priestore.


Situácia sa opakuje takmer pravidelne každý rok, pričom samospráva ju musí riešiť prostredníctvom mestskej polície. Tá mala v minulosti problém identifikovať pôvodcov reklám. Usporiadatelia konkrétnej propagovanej akcie, ktorí boli k veci vypočutí, uvádzali, že nevedia, kto má na starosti ich rozmiestnenie. Odhaliť skutočného vinníka bolo často takmer nemožné.

Reklamné pútače musí potom odstrániť samospráva na svoje vlastné náklady a to z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a estetického vzhľadu okolia. V konečnom dôsledku tak tieto práce zaplatia samotní občania.

V závere aktuálneho týždňa sa znovu začali na území Žiliny objavovať klasické reklamné pútače rozmiestnené po stĺpoch verejného osvetlenia a dopravných značkách. Väčšina sa teraz nachádza na parkoviskách obchodných centier. Niekoľko veľkoformátových reklám však stojí aj na mestských pozemkoch. Tri takéto boli rozmiestnené na uliciach Vysokoškolákov a Matice slovenskej.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: