V jednej obci Žilinského kraja do volieb nikto nekandiduje, v ďalších dvoch majú nedostatok kandidátov


Foto: V jednej obci Žilinského kraja do volieb nikto nekandiduje, v ďalších dvoch majú nedostatok kandidátov

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v sobotu 29. októbra neuskutočnia v piatich obciach na Slovensku. Jedna z nich sa nachádza aj v Žilinskom kraji. Dôvodom je, že v týchto obciach nebola podaná kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva ani pre voľby starostu obce. V rámci Žilinského kraja ide o obec Ratkovo v okrese Martin.

Aj v týchto obciach však budú môcť ísť občania k volebným urnám, hlasovať budú za kandidátov do orgánov samosprávnych krajov. Po prvý raz sa totiž na Slovensku uskutočnia spojené komunálne a župné voľby.

V ďalších 25 slovenských obciach kandiduje nižší počet kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva, ako má byť zvolený. Dve z nich sa nachádzajú v Žilinskom kraji. Ide o obce Jazernica (okres Turčianske Teplice) a Lietavská Svinná – Babkov (okres Žilina).

„Vo všetkých týchto vyššie spomenutých obciach sa budú konať nové voľby, ktoré do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlási predseda Národnej rady SR najneskôr 110 dní predo dňom ich konania,“ spresňuje ministerstvo vnútra.

Spojené voľby sa uskutočnia v jednej volebnej miestnosti. Spolu bude otvorených 6010 volebných miestností. Na hlasovanie obecných poslancov, respektíve mestských zastupiteľstiev, starostu či primátora bude slúžiť biela obálka.  Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky.

Obálku následne vhodí volič do určenej schránky, teda buď bielej alebo modrej. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ak občan vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.

Prečítajte si viac: