Aj tento víkend nás čaká úplná uzávierka cesty pod Strečnom. Pozrite si časy uzávierok


Foto: Aj tento víkend nás čaká úplná uzávierka cesty pod Strečnom. Pozrite si časy uzávierok Foto: ilustračné

Polícia upozorňuje na úplnú uzávierku cesty I/18 v km 468 – 487 z dôvodu nevyhnutnej ťažby a odstránenia uschnutých stromov nad cestou I/18 v predmetnom staničení v k. ú. Strečno

Druh uzávierky: úplná

Dôvod uzávierky:
vykonanie nevyhnutnej ťažby kalamitou napadnutých stromov resp. odstránenie uschnutých stromov ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky na ceste I/18

Termín uzávierky:
01. - 02. resp. 8. – 9. augusta 2015 (dva po sebe idúce víkendy) v čase od 05.00 hodiny do 11.00 hodiny (cesta bude krátkodobo – v max. 30 minútových intervaloch – obojsmerne uzatváraná po ktorých bude premávka spustená po dobu nevyhnutnú na vyprázdnenie kolón)

Dĺžka uzávierky: cca 1 km

Popis uzávierky:
Cestná doprava bude v dopoludňajších hodinách opakovane na max. 30 minút za asistencie príslušníkov Policajného zboru z oboch smerov z dôvodu bezpečnosti zastavená (počas ktorej bude prebiehať nad cestou nevyhnutný výrub stromov – 1. víkend; resp. odvoz hmoty ponad cestu vrtuľníkom – 2. víkend)

Polícia žiada vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie pokynov policajtov.

Prečítajte si viac: