Stredné školy v Žilinskom kraji privítajú takmer 30 000 žiakov, v ponuke je naďalej aj duálne vzdelávanie


Foto: Stredné školy v Žilinskom kraji privítajú takmer 30 000 žiakov, v ponuke je naďalej aj duálne vzdelávanie Foto: Žilinský samosprávny kraj

V novom školskom roku nástúpi do stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) predbežne 29 460 žiakov, pričom počet nových žiakov je odhadovaný na 6 698 žiakov vrátane prvákov v 8-ročných gymnáziách. Čísla zahŕňajú aj inštitúcie ostatných zriadovateľov, pričom do škôl, ktoré sú priamo v zriaďovateľskej pôsobnosti župy by malo nastúpiť 20 575 žiakov. Presné počty žiakov budú k dispozícií až po oficiálnom EDUZBERE, a teda po 15. 9. 2022.

V ponuke je pre žiakov viac ako 350 študijných a učebných odboroch, najväčšej obľube sa tešia najmä odbory z oblasti informačných a komunikačných technológií ako multimédiá, inteligentné technológie a informačné a sieťové technológie. Tie sú zároveň vysoko žiadané aj pracovným trhom, no v kraji je záujem aj o odbory mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik či mechanik počítačových sietí.

Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej župa zo školskej siete nevyraďovala žiadne študijné odbory, ale naopak vzniklo 6 nových. Ide o odbor multimédiá v SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku, odbor agropodnikanie - farmárstvo v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, učebné odbory klampiar – stavebná výroba a predavač v SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne a v SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši učebný odbor praktická žena pre dievčatá so slabšími študijnými výsledkami, ktoré neukončili základnú školu.

ŽSK vzhľadom na silnú požiadavku poskytovateľov sociálnych služieb ako jediný kraj v SR začína v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR experimentálne overovanie štúdia odboru odborný opatrovateľ, na teraz v externej večernej forme štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši,“ dopĺňa županka Jurinová.


Od zavedenia systému duálneho vzdelávania do vyučovania patrí ŽSK k lídrom v Slovenskej republike v počte žiakov a aktívnych zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania (SDV). „SDV je otvoreným a živým mechanizmom, zamestnávatelia ponúkajú učebné miesta v študijných alebo učebných odboroch najmä na základe krátkodobých a dlhodobých potrieb pokrytia pracovných miest kvalifikovanou pracovnou silou,“ tvrdí Ľuboš Berešík, riaditeľ odboru školstva a športu ŽSK.

V školskom roku 2021/2022 bolo do duálneho vzdelávania zapojených 26 škôl. V tomto školskom roku majú žiaci prvých ročníkov možnosť zapojiť sa do systému v priebehu celého školského roku až do 31. augusta. K top 3 zamestnávateľom, ktorí vzdelávali v SDV s najvyšším počtom žiakov, patrili Schaeffler Kysuce, spol. s.r.o., KIA Slovakia, s.r.o. a Miba Sinter Slovakia, s.r.o.

Postupom rokov však systému dôveruje stále viac a viac zamestnávateľov. „V počiatočnej fáze vstupovali do SDV zamestnávatelia ponúkajúci miesta takmer výlučne v strojárenských učebných a študijných odboroch. Neskôr došlo k zvýšeniu záujmu zo strany zamestnávateľov o odbory elektrotechnického zamerania a o odbory z gastro, obchod a služby, čím sa zvýšil počet zamestnávateľov z radu malých podnikov do SDV,“ dodáva Berešík.

Prečítajte si viac: