Autobusová stanica v Kysuckom Novom Meste prejde rekonštrukciou za vyše milión eur


Foto: Autobusová stanica v Kysuckom Novom Meste prejde rekonštrukciou za vyše milión eur Foto: www.kysuckenovemesto.sk

Konštrukcia autobusového nástupišťa v Kysuckom Novom Meste je už dlhodobo deravá a hrdzavá, na mieste chýbajú aj lavičky či odpadkové koše. V utorok 30. augusta končí Výzva na predkladanie ponúk na rekonštrukciu autobusovej stanice, ktorú zverejnil Žilinský samosprávny kraj

„Predmetom zákazky je rekonštrukcia autobusovej stanice v Kysuckom Novom Meste, ako aj úpravy priľahlých spevnených plôch, nová elektroinštalácia potrebná na prevádzku nástupišťa a mobiliár v bezprostrednom okolí,“ uvádza hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. 

Vo výzve je upresnené, že sa bude jednať o drobné stavebné úpravy bez statického zásahu do existujúcich nosných konštrukcií a bez potreby navýšenia existujúcich kapacít odvodnenia, potreby elektrickej energie a dopravy.

Zákazka bude rozdelená na dve časti: Stavebné práce a Dodávka a osadenie mobiliáru. Celkovú hodnotu rekonštrukcie autobusovej stanice krajská samospráva predpokladá na 1 196 659,50 eur bez DPH. Financovaná bude z fondov Európskej únie vrámci Integrovaného regionálneho operačného programu. 


Prečítajte si viac: