Žilinčania nerešpektujú zákaz využívania poškodených prvkov na detských ihriskách, mesto plánuje ich opravu


Foto: Žilinčania nerešpektujú zákaz využívania poškodených prvkov na detských ihriskách, mesto plánuje ich opravu Foto: Vladimír Miškovčík

Na žilinských sídliskách a mestských častiach sa nachádza niekoľko detských ihrísk, ktoré denne využíva veľké množstvo tých najmenších Žilinčanov. Znepokojení rodičia pravidelne upozorňujú na zlý technický stav hracích prvkov, ktoré sú používaním poškodené do takej miery, že ohrozujú zdravie detí. Mesto podľa hovorcu Vladimíra Miškovčíka podnety prijíma, priebežne vyhodnocuje a rieši.

Aktuálne je podľa informácií od občanov v havarijnom stave časť detského ihriska v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku. Nepoužiteľný je najmä netradičný hrací prvok tvorený žltými plošinami, ktoré sú pospájané lanami a slúžia na preskakovanie či preliezanie z jednej na druhú. Keďže sú však viaceré laná potrhané a plošiny ležia na zemi, nie je možné ho bezpečne využívať.


Mesto Žilina pravidelne kontroluje detské ihriská a zabezpečuje ich údržbu a opravy v spolupráci so zmluvnou spoločnosťou podľa dostupných kapacít a zdrojov. Každé ihrisko v zmysle technickej evidencie ihrísk a koncepcie ich rozvoja sa každoročne kontroluje (taktiež aj preventívne a operatívne na základe podnetov a pod.). Z každej vykonanej kontroly je spísaný protokol vád, následne je spracovaný plán údržby a postupne sa ihriská opravujú a pravidelne udržiavajú,“ uviedol Vladimír Miškovčík.

Vedenie mesta podľa neho eviduje aj poškodený prvok v Bôrickom parku a aktuálne rieši jeho opravu. Plošiny sú preto dočasne vyradené z prevádzky. Mesto už niekoľkokrát označilo nebezpečný prvok červeno-bielou páskou a tabuľkou, ktorá informuje o prebiehajúcej oprave. Nezodpovední obyvatelia však majú označenia pravidelne odstraňovať, prípadne ich ignorovať a hrací prvok naďalej využívať.

Žilinčania okrem ihriska v Parku Ľudovíta Štúra upozorňujú aj na zlý stav detského ihriska na Limbovej ulici na Solinkách. Obyvatelia však podľa hovorcu v podnetoch nešpecifikovali, ktoré prvky majú byť poškodené. Mesto preto zabezpečí obhliadku a prípadnú opravu zničených častí.

„Podnet na detské ihrisko Limbová nám bol doručený, ale neboli uvedené žiadne konkrétne informácie, napríklad aký prvok je poškodený. Vykonáme preto opätovnú obhliadku na uvedenom detskom ihrisku a následne poškodený prvok zadáme na opravu,“ doplnil Vladimír Miškovčík.

Prečítajte si viac: