Neznámi vandali počas noci zničili dopravné značky zakazujúce vjazd vozidlám na Hlinách


Foto: Neznámi vandali počas noci zničili dopravné značky zakazujúce vjazd vozidlám na Hlinách Foto: Sasha Ozturk

Mesto Žilina postupne mení organizáciu dopravy na sídliskách a v mestských častiach. Cieľom je najmä upokojenie premávky v obytných oblastiach, vytvorenie nových parkovacích miest či chodníkov pre cyklistov. Niektorí obyvatelia, ktorí sa často pohybujú práve dotknutými oblasťami, však so zmenami nesúhlasia.

Začiatkom tohto týždňa pribudlo na ulici Mila Urbana na sídlisku Hliny niekoľko nových dopravných značiek, ktoré cestu zjednosmernili. Osadené bolo najmä zvislé dopravné značenie Zákaz vjazdu všetkých vozidiel doplnené dodatkovou tabuľkou, ktorá umožňuje cyklistom na jednosmernej ceste jazdiť v obidvoch smeroch.

Podľa informácií od miestnych obyvateľov však mali byť značky počas predošlej noci výrazne poškodené. Neznámy páchateľ ohol kovové stĺpiky pod značením tak, aby ostalo ležať na zemi. Šesť dopravných značiek je preto aktuálne pre vodičov prechádzajúcich touto lokalitou takmer nepozorovateľných.

Dôvodom tohto vandalizmu mohla byť práve nespokojnosť so zmenou organizácie dopravy. V januári tohto roku sme sa Žilinčanov na sociálnej sieti opýtali, ako hodnotia zjednosmernenie ulíc v mestských častiach Bôrik a Hliny. Výsledky ankety boli prekvapivo jednoznačné - až 342 z 388 hlasujúcich občanov nesúhlasilo s takýmto riešením.


„Dnes hliadka MP zistila poškodených 6 ks zvislých dopravných značiek v úseku ulíc Nešporova - Kraskova. Je zrejmé, že mentálna kondícia nedovoľuje páchateľom, aby si uvedomili, že takýmto konaním môže dôjsť k fatálnej dopravnej nehode,“ spresňuje Mestská polícia Žilina.

Náklady na obnovu alebo opravu poškodených dopravných značiek sú hradené z rozpočtu mesta, teda vandali spôsobujú škodu všetkým obyvateľom. Ide pritom o nemalé sumy. Trest za poškodenie dopravnej značky sa odvíja podľa výšky škody a pokiaľ by sa páchateľovi dokázala vina, môže v malej miestnosti so zamrežovaným oknom stráviť až jeden rok. 
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu