Na Liptove objavili bronzovú ihlicu z praveku, čoskoro sa stane zbierkovým predmetom Liptovského múzea


Foto: Na Liptove objavili bronzovú ihlicu z praveku, čoskoro sa stane zbierkovým predmetom Liptovského múzea Foto: Facebook/Krajský pamiatkový úrad Žilina

Pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Žiline objavili pri prieskumnej činnosti na Liptove ojedinelý archeologický nález. Ide o precízne vyhotovenú bronzovú ihlicu, podobnú tzv. typu Majcichov.

Renomovaná odborníčka na dobu bronzovú prof. Mária Novotná tento typ ihlice datuje do obdobia staršej doby mohylových pohrebísk, čiže niekde do prvej polovice druhého tisícročia pred našim letopočtom.Takéto ihlice sa nachádzajú najmä v hroboch na pohrebiskách z neskorej fázy maďarovskej a věteřovskej kultúry.

„Čo robí táto ihlica na Liptove nevieme, ale vzhľadom k množstvu nálezov z doby bronzovej, tento ojedinelý nález nás len utvrdil v tom, že územie Liptova bolo v obľube našich predkov už od hlbokého praveku,“ uvádza Krajský pamiatkový úrad Žilina. 

Podľa nákresu má bronzová ihlica dĺžku približne 13 centimetrov. Nález sa čoskoro stane zbierkovým predmetom Liptovského múzea v Ružomberku.


Prečítajte si viac: