Žilinskí mestskí poslanci zisťujú, kde by obyvatelia uvítali nové športové zariadenia


Foto: Žilinskí mestskí poslanci zisťujú, kde by obyvatelia uvítali nové športové zariadenia Foto: Facebook/Dominik Hriník

V priebehu piatka 12. augusta sa v skupinách žilinských mestských častí na sociálnej sieti objavili príspevky mestských poslancov, v ktorých zisťujú záujem obyvateľov o nové športové náradie. 

Poslankyňa Iveta Martinková Staníková zamerala svoje otázky na obyvateľov Vlčiniec. Podľa jej slov ponuka prichádza zo strany Žilinskej komunitnej nadácie. Tá pokračuje aj v tomto roku v podpore amatérskeho športu a športovania verejnosti formou doplnenia športového mobiliáru na sídliskách a v mestských častiach

Ak by ste chceli ešte v niektorých lokalitách pingpongové stoly, bránky na futbal alebo hádzanú či basketbalové koše, ozvite sa, prosím,“ vyzvala na spätnú väzbu Martinková Staníková v príspevku v skupine Vlčince. Poslankyňa už prioritne požiadala o siete na volejbal či nohejbal, novoinštalované stĺpy a pevné siete na basketbalové koše.

O obyvateľov Soliniek sa postaral prostredníctvom príspevku poslanec Dominik Hriník. Verejnosť mu môže posielať svoje návrhy nielen ohľadom požadovaného zariadenia, ale aj potenciálnych lokalít na jeho umiestnenie v rámci pozemkov mesta.

Zároveň podľa jeho slov „plocha, na ktorej bude prvok umiestnený musí spĺňať podmienky na hranie predmetného športu – úpravu povrchu a iné terénne práce, pretože nadácia ich nebude zabezpečovať.


Prečítajte si viac: