Nemocnica hľadá nového riaditeľa, pozrite si podmienky


Foto: Nemocnica hľadá nového riaditeľa, pozrite si podmienky Foto: ilustračné

Po turbulentných udalostiach v Žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou nastalo na chvíľku obdobie kľudu. Na mieste riaditeľa je však stále dočasne Pavol Drugaj, ktorý nahradil Štefana Voláka. Ten vyvodil osobnú zodpovednosť a odstúpil po výzve ministra zdravotníctva Viliama Čisláka. Ministerstvo zdravotníctva preto hľadá riaditeľa pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline.

Podmienky sú špecifické

Ministerstvo na svojej stránke vyhlásilo výberové konanie, uchádzač musí spĺňať niekoľko podmienok.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  Odborná prax 5 rokov
  Občianska a morálna bezúhonnosť
  Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Medzi ďalšie požiadavky na nového riaditeľa patrí znalosť špecifík manažmentu, znalosť zdravotníckej legislatívy a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, skúsenosti so stredným, resp. vrcholovým manažmentom v zdravotníctve, práca s počítačom; znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Termín na doručenie prihlášky do výberového konania je 17. augusta 2015


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: MZ SR