Žilinskí poslanci na zasadnutí riešili prevádzkovú dobu podnikov, zvýšenie jednej z daní či reklamný smog


Foto: Žilinskí poslanci na zasadnutí riešili prevádzkovú dobu podnikov, zvýšenie jednej z daní či reklamný smog Foto: Ilustračné foto

V pondelok 20. júna zasadlo Mestské zastupiteľstvo v Žiline, aby rokovalo o rôznych témach a problémoch, ktoré trápia Žilinčanov. Na tomto stretnutí sa poslanci zaoberali aj návrhom nariadenia, ktoré obmedzí prevádzkový čas podnikov na uliciach v centre mesta, kde sídli aj známa piváreň Nosorožec PUB.

Mestské zastupiteľstvo prebralo niekoľko bodov vrátane plánovaného počtu poslancov a volebných obvodov pre nadchádzajúce komunálne voľby či nominácií na osobnosti mesta Žilina. Dôležitou súčasťou rokovania bol aj návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré skráti otváracie hodiny prevádzok na uliciach Dolný val a Na priekope. O týchto témach sme informovali v predošlých článkoch.


Ďalšími témami rokovania bol vizuálny smog, ktorým Žilinu zahlcuje množstvo reklamných stavieb, či podpora športu klubov aj jednotlivcov v predošlých rokoch. Poslanci hovorili aj o plánovanom všeobecne záväznom nariadení, ktoré by zvýšilo dane pre vlastníkov schátraných stavieb.


„Vypočuli si informatívne správy o možnostiach vybudovania ekologického cintorína a o vytypovaných strechách na objektoch vo vlastníctve mesta s možnosťou ich premeny na zelené strechy,“ informoval Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina.

Zastupiteľstvo schválilo Etický kódex volebných predstaviteľov samosprávy či postup prípravy programu hospodárskeho rozvoja mesta a jeho územia. Poslanci taktiež rozhodli o poskytnutí príspevku na rekonštrukciu mestskej radnice a modernizáciu údržbovej základne autobusov.

Jedným z bodov programu bola aj správa o činnosti mestskej polície v náročnom roku 2021. Na začiatku predošlého roku totiž došlo k zmene organizácie policajného útvaru, ktorú aktívne podporovalo vedenie mesta. Podľa výročnej správy dohliadalo na poriadok v meste  každodenne viac než 80 mestských policajtov.

„Následkom organizačnej zmeny došlo k efektívnejšiemu riadeniu ľudských zdrojov, aplikácii funkčných, organizačno-taktických foriem činností jedného z najmodernejších útvarov mestskej polície na Slovensku, modernizácii, efektívnemu hospodáreniu a kontinuite v rozvoji, v zmysle koncepcie náčelníka mestskej polície na obdobie rokov 2019 – 2022,“ uvádza správa mestskej polície.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu