Gotický kostol všetkých svätých v Ludrovej prejde rekonštrukciou za 20-tisíc eur


Foto: Gotický kostol všetkých svätých v Ludrovej prejde rekonštrukciou za 20-tisíc eur Foto: Facebook/Žilinský Samosprávny Kraj

Vidiecky kolonizačný kostolík, postavený koncom 13. storočia v priestore medzi Ružomberkom a Liptovskou Štiavnicou prejde rozsiahlou rekonštrukciou.

Ministerstvo kultúry SR podporilo reštaurátorské práce na rannogotickom Kostole všetkých svätých v Ludrovej. V rámci rozpočtovej kapitoly na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu vyčlenil ústredný orgán štátnej správy sumu 20-tisíc eur.

Kostol je zaujímavým príkladom miestnej podoby internacionálneho gotického slohu, ovplyvneného vzormi knižnej, nástennej a tabuľovej maľby a českého krásneho slohu.

Interiér kostola je cenným svedectvom stredovekej nástennej maľby. Maliarska výzdoba radí ludrovský kostol medzi najvýznamnejšie sakrálne pamiatky regiónu i celého Slovenska.

Kostolík patrí pod Liptovské múzeum a je sprístupnený verejnosti. Vďaka poskytnutým financiám môže Liptovské múzeum aj naďalej úspešne pokračovať v starostlivosti o zverené kultúrne pamiatky. Prečítajte si viac: