Väčšina reklamných stavieb v Žiline je nelegálna, návrh na ich odstránenenie je opäť predložený


Foto: Väčšina reklamných stavieb v Žiline je nelegálna, návrh na ich odstránenenie je opäť predložený

Predmetom ďalšieho rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline bude opäť vizuálny smog. „Poslanci klubov ZA naše mesto a za ZA po druhýkrát predkladajú návrh na odstránenie aspoň 100 kusov nelegálnych reklamných stavieb v roku 2022,“ tvrdí Vladimír Randa z poslaneckého klubu ZA naše mesto s tým, že návrh nebol prijatý na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva, keď neprešiel o jeden hlas.

„Na aprílovom rokovaní mestského poslaneckého zboru sme neuspeli s návrhom, keď schválenie dokumentu zmaril poslanec Branislav Delinčák. Ten sa zapojil do opakovaného hlasovania napriek vyhlásenému konfliktu záujmov a ekonomickým záujmom jeho firmy,“ doplňuje informáciu Klub za ZA.

Súčasťou návrhu je aj vypovedanie všetkých zmlúv mesta na reklamné zariadenia, teda aj na reklamné tabule na stĺpoch verejného osvetlenia. „Práve firma jedného z poslancov mestského zastupiteľstva s týmito reklamnými tabuľami podniká a aj jeho hlas prispel k tomu, že návrh naposledy neprešiel,“ doplňuje Randa.

Územný plán hovorí, že je neprípustné umiestňovanie maloplošných a veľkoplošných reklamných stavieb na celom území mesta. Výnimku tvoria iba označenie prevádzky, vývesný štít, mestský nekomerčný informačný systém a city-lighty.


„Roky porušovania územného plánu reklamnými agentúrami vyústili k zamoreniu mesta reklamou. Keďže reklamné agentúry si svoju nelegálnu reklamu odmietajú odstrániť, musí konať mesto a vynaložené náklady si následne od agentúr vymáhať,“ dodáva Randa s tým, že na najbližšie mestské zastupiteľstvo predkladajú návrh, aby sa v rozpočte mesta vyčlenilo ďalších 30 000 eur na boj proti nelegálnym billboardom a reklamným stavbám.

Žiadajú taktiež aj o vypovedanie zmlúv mesta na reklamné tabule na stĺpoch verejného osvetlenia, pretože sú v rozpore s územným plánom mesta. Chcú, aby mesto išlo príkladom a svoj územný plán dodržovalo. „Zásadnú výhradu máme aj k zvýhodňovaniu jednej z firiem, ktorá si stĺpy od mesta na tieto tabule prenajíma. Patrí poslancovi mestského zastupiteľstva a mestu za prenájom jednej tabule platí 10 eur mesačne, následne ich ďalej prenajíma aj za 30 eur. Pri počte 296 ks môže zarábať iba na prenájme až 70 000 eur ročne. Ostatné spoločnosti platia mestu za prenájom stĺpov sumu o 60 % až 100 % vyššiu.“ doplnili v stanovisku poslanci.

Kluby chcú v rámci uznesenia prijať dlhodobý záväzok:

  • pravidelne vyčleňovať financie v rozpočte mesta Žilina na odstránenie aspoň 500 reklamných stavieb ročne,
  • odstrániť všetky nelegálne reklamné stavby na území mesta Žilina do konca roka 2024,
  • nevyužívať majetok mesta, najmä verejné priestranstvá, na umiestňovanie reklamných stavieb a reklamných zariadení okrem tých, ktoré sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina.

Oba kluby za ZA a Za naše mesto prijali výzvu architektov a zaviazali sa nevyužiť žiadnu vonkajšiu reklamu v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Miriam Šuteková, ktorá má v uliciach mesta Žiliny rozbehnutú reklamnú kampaň, sa vzdá ďalšej outdorovej prezentácie a nepredĺži zmluvy na ďalší prenájmov vonkajších plôch.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: