Mesto Žilina aktuálne testuje zábrany proti diviakom, ktoré pravidelne prevracajú kontajnery na sídlisku Hájik


Foto: Mesto Žilina aktuálne testuje zábrany proti diviakom, ktoré pravidelne prevracajú kontajnery na sídlisku Hájik

Mesto Žilina informuje na sociálnej sieti o aktuálne osadených zábranách, ktoré by mali slúžiť ako ochrana pred diviakmi. V lokalite sídliska Hájik totiž už dlhú dobu vyskytujú a pohybujú sa hlavne v okolí nádob na zber komunálneho odpadu.

Okrem toho, že ľuďom naháňajú strach, spôsobujú znečistenie sídliska tým, že smetné koše zhadzujú a hľadajú v nich potravu. „V krátkom čase bude na Hájiku osadených 30 ks betónových krytov na zmesový komunálny odpad, ktoré zamedzia prevráteniu kontajnerov a ďalšiemu kontaktu diviakov s odpadom,“ dodáva mesto na sociálnej sieti s tým, že zároveň testujú efektívnosť konštrukčných zábran na kuchynský bioodpad.

Prečítajte si viac: