Mesto žiada o 29 000 eur na likvidáciu čiernych skládok


Foto: Mesto žiada o 29 000 eur na likvidáciu čiernych skládok

Mesto Žilina dbá o to, aby na území mesta nevznikali nové čierne skládky a tie existujúce sa efektívne likvidovali. Na nedisciplinovanosť niektorých občanov v konečnom dôsledku doplácajú daňoví poplatníci a kazí sa aj estetické vnímanie nášho mesta. O finančnú dotáciu na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom požiadalo mesto z Environmentálneho fondu.

Počet skládok klesá, chýbajú však peniaze

Súčasné vedenie mesta neustále dbá na to, aby bola v rámci možností samosprávy zabezpečená maximálna starostlivosť o všestranný rozvoj územia a jej obyvateľov. Negatívny dopad na estetické vnímanie mesta Žilina má práve existencia čiernych skládok, ktoré sa likvidujú po nedisciplinovaných občanoch z peňazí daňových poplatníkov. Hoci ich počet za posledné štyri roky radikálne klesol, samospráva nemá dostatok financií na ich definitívnu likvidáciu.

Aj z toho dôvodu mesto Žilina požiadalo o finančnú dotáciu vo výške 29 000 eur Environmentálneho fondu. Uvedená výška finančných prostriedkov bude použitá na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom, čiže odstránenie čiernych skládok v lokalitách Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Závodie a centrum mesta Žilina. Okrem zlepšenia estetického vzhľadu sa odstránením čiernych skládok zníži aj možný výskyt a koncentrácia hlodavcov.

Možností pre likvidáciu odpadu je dosť

„Nerozumiem tým ľuďom, ktorí voľne vysypú odpad do prírody. Mesto Žilina vytvára dostatok priestoru na to, aby sa občania mohli zbaviť odpadu ekologicky. Okrem riadneho zvážania a likvidovania komunálneho odpadu organizujeme pravidelne aj zber elektroodpadu, v rámci jarného a jesenného upratovania sú po meste rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery a k dispozícii je aj Zberný dvor na Jánošíkovej ulici. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako chceme žiť, a ako budú žiť naše budúce generácie,“ odkázal viceprimátor Patrik Groma tým, ktorým nezáleží na životnom prostredí a bezohľadne vytvárajú čierne skládky.

Zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta je otvorený pre Žilinčanov v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Zároveň sa mesto Žilina obracia na verejnosť s prosbou o pomoc, aby v prípade znečisťovania životného prostredia na celom území mesta, či pri podozrení na zakladanie čiernych skládok, neodkladne kontaktovali Mestskú políciu Žilina na tel. čísle 159.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina