Na Dni rodiny v Budatínskom parku prebehla diskusia o klimatickej kríze. Najohrozenejšia je Orava a Kysuce


Foto: Na Dni rodiny v Budatínskom parku prebehla diskusia o klimatickej kríze. Najohrozenejšia je Orava a Kysuce Foto: ilustračné/Pexels

Popri víkendovo programe pre rodiny na Dni rodiny v Budatínskom parku prebehla aj diskusia o klimatickej kríze a zelených výzvach, ktoré čakajú Žilinský kraj do roku 2030. Žilinský kraj ich zhrnul vo svojej novej rozvojovej koncepcii Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2021+.

Zmenu klímy pociťujú viaceré regióny kraja, najmä Orava a Kysuce, kde už dnes v dôsledku klimatických zmien dochádza k úbytku podzemnej vody. Kvalita ovzdušia dosahuje v Žilinskom kraji, predovšetkým na Kysuciach a Orave výrazne zhoršené hodnoty a je jedna z najhorších na Slovensku.

Žilinský samosprávny kraj navrhuje preto niekoľko opatrení, ktoré by prispeli ku zlepšeniu životného prostredia. Okrem vodozádržných opatrení podporuje ekologické formy dopravy,  najmä cyklodopravu, v rámci Integrovanej dopravy zatraktívnil verejnú dopravu. 

Súčasťou opatrení je aj príprava Nízkouhlíkovej stratégie kraja a Plánu obnovy krajiny. Pre zlepšenie kvality ovzdušia vstúpila župa do projektu Life - Populair, vďaka ktorému je zabezpečené pravidelné monitorovanie stavu ovzdušia a mnohé ďalšie aktivity.

Prečítajte si viac: