FOTO: V Žiline bola otvorená prosociálna cukráreň. Jej zamestnancami sú ľudia zraniteľní na trhu práce


Foto: FOTO: V Žiline bola otvorená prosociálna cukráreň. Jej zamestnancami sú ľudia zraniteľní na trhu práce
Galéria: 8 fotiek
Foto: Žilinský samosprávny kraj

V Žiline bola 12. mája v spolupráci Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny a neziskovej organizácie Labore, slávnostne otvorená prosociálna cukráreň Žilinské radosti.

Zamestnancami novootvorenej cukrárne sú ľudia znevýhodnení a zraniteľní na trhu práce. Cukráreň sídli v Rodinnom centre pomoci, v priestoroch Považskej galérie umenia. 

Slávnostného otvorenia cukrárne sa zúčastnila aj predsedníčka ŽSK Erika Jurinová:

Teší nás, že organizácia Labore, ktorá má v rámci sociálneho podniku už výrobňu koláčikov prijala našu ponuku na vytvorenie cukrárne so sociálnym konceptom, kde sa môžu stretávať nielen spomínané ohrozené skupiny obyvateľstva, ale aj rodiny, priatelia a známi,” povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Je našou spoločnou snahou integrovať zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti, vytvárať pre nich pracovné miesta a prispieť k rovnosti ich šancí na trhu práce,” dodala Jurinová.

Registrovaný sociálny podnik Labore, n.o. vytvára prostredníctvom cukrárne pracovné miesta pre osoby znevýhodnené a zraniteľné na trhu práce.

V súčasnosti zamestnáva Labore n.o. 10 ľudí a so zamestnávaním znevýhodnených ľudí má dlhoročné pracovné skúsenosti, keď v roku 2011 začali fungovať ako chránená dielňa.

Sú to ľudia, ktorí sami vychovávajú svoje deti, boli dlhodobo nezamestnaní, sú v preddôchodkovom veku, nemajú dostatočné vzdelanie alebo sú zdravotne znevýhodnení,“ hovorí Darina Verešová, riaditeľka Labore, n.o. 

Výrobňa zákuskov, koláčov a medovníkov sa nachádza v Rajci. Okrem Žiliny sa predávajú tiež v cukrárni v Rajeckých Tepliciach.

V spomínaných cukrárňach sa predávajú aj ručne vyrábané výrobky pochádzajúce z chránených dielní, ktorých autormi sú miestni umelci, remeselníci, mamičky na materskej dovolenke a dôchodcovia.

Títo ľudia síce nie sú priamo zamestnaní v organizácii, ale predajom svojich výrobkov majú možnosť zlepšiť si svoju životnú situáciu,“ tvrdí Verešová. 

Sociálny podnik Labore n.o. plánuje cukrárenskú výrobňu presťahovať do väčších priestorov. Vhodný objekt našli na námestí v Rajci, ktorý je už niekoľko rokov nevyužívaný.

Okrem rozšírenia výroby a vytvorenia pracovných miest pre ďalších znevýhodnených ľudí, tak chcú zveľadiť historické centrum mesta a oživiť verejný priestor.

Cukráreň vznikla aj vďaka nenávratnej finančnej podpore v rámci národného projektu Investičná pomoc pre registrované sociálne podniky.

Poradenskú činnosť pri zostavovaní investičného zámeru poskytlo Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Žiline, ktorého činnosť zastrešuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky implementovaný ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Prečítajte si viac: