Stredné školy v Žilinskom kraji sa zapojili do projektu, ktorý má priniesť nový prístup k vzdelávaniu


Foto: Stredné školy v Žilinskom kraji sa zapojili do projektu, ktorý má priniesť nový prístup k vzdelávaniu Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj spustil v školskom roku 2021/2022 pilotný projekt nového prístupu k vzdelávaniu, ktorý nesie názov Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb. Cieľom projektu je podporiť myšlienku takzvanej otvorenej školy, na ktorej rozvoji a kvalite by sa malo podieľať nielen vedenie, ale aj učitelia, žiaci a všetky osoby zapojené do školského života.

„Pozitívnu zmenu vo vzdelávaní sa snažíme dosiahnuť pomocou reflexie vlastných hodnôt a nachádzania súvislostí medzi vlastným prístupom k vyučovaniu a kultúrou školy. Takéto budovanie otvorenej školy ako učiacej sa komunity pomáha objavovať tvorivý potenciál všetkých, ktorí sa podieľajú na školskom živote,“ uviedol Ľuboš Berešík, riaditeľ odboru školstva a športu.

Do projektu je momentálne zapojených 5 stredných škôl zo Žilinského kraja, konkrétne Gymnázium Hlinská v Žiline, Gymnázium v Ružomberku, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne, Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste a Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne.

Koncom roku 2021 prebehol na vybraných školách prieskum a mapovanie potrieb žiakov, vedenia a pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Ďalším krokom bude samotné vytvorenie akčnej teórie školy a jej implementácia do rozvojových plánov.

„Našou snahou je budovanie takej školy a vzdelávania, v ktorom sa mladí ľudia cíti komfortne, vedia sa tvorivo rozvíjať, skúmať, vytvárať nové veci a dizajnovať svoj život, a tým si plniť svoje sny, ktoré sú v súlade s ich predstavami a životným naplnením,“ vysvetlil Ľuboš Berešík.

Výstupom z projektu bude konferencia, na ktorej riaditelia zapojených škôl odprezentujú priebeh realizácie projektu a svoju víziu budúceho rozvoja vzdelávania, ale aj výzvy, ktorým museli počas projektu čeliť. Konferencia sa bude konať 16. júna 2022 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.


Prečítajte si viac: