Žilinská župa ocenila projekty, ktoré môžu prispieť k inovačnému rozvoju regiónov


Foto: Žilinská župa ocenila projekty, ktoré môžu prispieť k inovačnému rozvoju regiónov Foto: Žilinský samosprávny kraj

V utorok popoludní sa v Žiline konala konferencia pod názvom Inovačný rozvoj regiónov, v rámci ktorej boli ocenené najlepšie projekty v súťaží Inovácia Žilinského kraja 2021 a Stredoškolský podnikateľský zámer 2021. 

Inovačný rozvoj regiónov je podujatie, ktorého cieľom je podpora inovatívnych nápadov, prínosných pre osobný rozvoj, či rozvoj organizácie.

Každý ročník je z hľadiska tém špecifický, tento rok sa prednášky a diskusie venovali tomu, ako sa prispôsobiť rýchlym zmenám vo svete, aké sú najväčšie výzvy v inováciách, a rovnako, aké sú v tomto smere možnosti v Žilinskom kraji. Odbornej i laickej verejnosti sa predstavili známe osobnosti a skúsení odborníci v oblasti inovácií. 

„Patríme ku krajom s významným inovačným potenciálom. Vďaka inovatívnemu prístupu starostov, primátorov a spoločností pôsobiacich v kraji je život v našich regiónoch oveľa príjemnejší a lepší,”  informuje predsedníčka ŽSK, Erika Jurinová.

Podľa slov županky práve inovácie a vzdelávanie rezonujú v procese prípravy rozvojového plánu kraja Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. „Teší ma, že plán podnietil vznik ľudského a odborného „ekosystému“, ktorý sa bude ďalej aktívne podieľať na rozvoji Žilinského kraja,“ dodala.

V rámci ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2021 bolo posúdených spolu 17 zámerov v dvoch kategóriách. V kategórií Malé a stredné podniky si cenu prevzala spoločnosť Arch Caffe, s.r.o. s projektom „Pivovar Nilio – prvý nealkoholický pivovar na Slovensku.“

V kategórii Regionálny rozvoj boli ocenení predstavitelia VEPOS Horného Turca , n.o., s projektom „Klimatické centrum Horného Turca/Naše prvé dušičky bez plastovej kytičky.“

Do aktuálneho ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2021, ktorá je určená pre študentov stredných škôl so sídlom v Žilinskom kraji, bolo odbornou komisiou posúdených 29 zámerov. Na finálových priečkach sa tento rok umiestnila trojica študentov: 

1. miesto: Michal Pazúrik, študent Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Tvrdošíne, so zámerom „Zverochov Námestovo – Viac než len chovprodukt“

2. miesto: Matej Hušla, študent Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Tvrdošíne, so zámerom „Tričko plné energie“

3. miesto: Annamária Zboroňová, študentka Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, so zámerom „POMÁHAJKO.“  


Prečítajte si viac: