Podpisom petície za zavedenie ochrany žilinského lesoparku môžete zmierniť dopad klimatickej zmeny na mesto


Foto: Podpisom petície za zavedenie ochrany žilinského lesoparku môžete zmierniť dopad klimatickej zmeny na mesto Foto: ilustračné

Podpisom aktuálnej petície môžete svojim hlasom prispieť k zavedeniu účinnej ochrany lesoparku Chrasť, lesoparku na Bôriku a lúky pri Solinkách nad konečnou zastávkou Jaseňová.

Autori petície chcú prostredníctvom Obecného chráneného územia Žilinský lesopark zmierňovať negatívne dopady klimatickej zmeny na mesto.

 „Územie by malo byť vyhradené pre prírodu a občanov a malo by naďalej pomáhať čistiť vzduch, tlmiť ruch obývaných oblastí a znižovať prehrievanie mesta v lete.” uvádzajú autori petície.

Jej podporovatelia chcú týmto spôsobom zabrániť tomu, aby sa na ploche obecného chráneného územia vyvíjala stavebná činnosť alebo iné aktivity, ktoré by narušili ekologickú stabilitu a prírodný rekreačný charakter týchto navzájom prepojených lokalít.

Vyhlásenie Obecného chráneného územia Žilinský lesopark je v rukách Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Myšlienku vytvorenia obecného chráneného územia v Žiline podporili mnohí ekológovia, urbanisti a politici z celého Slovenska. Podporiť ju môžete aj vy svojim podpisom na tomto odkaze.


Prečítajte si viac: