Knižnica v Dolnom Kubíne organizuje pre Ukrajincov bezplatné kurzy slovenčiny


Foto: Knižnica v Dolnom Kubíne organizuje pre Ukrajincov bezplatné kurzy slovenčiny Foto: Facebook/ŽSK

Pre ľudí z Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní v Dolnom Kubíne, organizuje oravská knižnica Antona Habovštiaka bezplatné kurzy slovenského jazyka. 

Znalosť slovenčiny im pomôže pri komunikácii na úradoch, vypĺňaní dokumentov a tlačív, pri orientácii v meste a aj pri hľadaní práce, alebo nástupe do školy. 

Ukrajinskí občania môžu v knižnici tiež využiť rôzne služby ako je členské, bezplatný vstup na podujatia, kopírovacie služby a internet. Študentom sú poskytnuté aj priestory na učenie. 

Knižnica tiež ponúka svojim ukrajinským čitateľom možnosť digitálnych kníh v ukrajinčine pre deti prostredníctvom digitálnej čitárne KUBO CLUB.


Prečítajte si viac: