Považské múzeum v Žiline predstaví novú publikáciu Jazda storočiami


Foto: Považské múzeum v Žiline predstaví novú publikáciu Jazda storočiami Foto: Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline si pripravilo na utorok 22. marca besedu s historikom Petrom Šimkom, ktorý predstaví svoju najnovšiu publikáciu s názvom Jazda storočiami. Podujatie venované dejinám dopravy sa bude konať v priestoroch Budatínskeho hradu o 16. hodine.

Publikácia má 200 strán a je určená odbornej i laickej verejnosti. Obsahuje zaujímavé informácie a príbehy neobyčajných zbierkových predmetov Považského múzea. Predmety sú v nej zobrazené prostredníctvom múzejných archívnych obrázkov a obrázkov iných pamäťových inštitúcií a súčasných fotografií exponátov z histórie dopravy.  

Človek od nepamäti uvažoval, ako si uľahčiť pohyb a ako si pomôcť pri presune predmetov a materiálu. Dnes, keď tieto formy a prostriedky skúmame a dokumentujeme, zisťujeme, že je to celá vedná disciplína, presnejšie tematický okruh histórie. Aj na Slovensku sme mali v minulosti určité vývojové špecifiká, historické vodné a pozemné komunikácie, vynálezcov a konštruktérov, železničné trate i prvé letiská. Tieto základné údaje sú v knihe doplnené množstvom príbehov a obrázkov,“ približuje autor publikácie Šimko.


Návštevníci budú môcť autorovi počas besedy klásť otázky a taktiež budú mať možnosť si zakúpiť publikáciu aj s jeho venovaním za zvýhodnenú cenu.

Účasť je potrebné nahlásiť vopred z dôvodu obmedzenej kapacity miest na telefónnom čísle: 0907 108 659. Cena vstupného pre jednu osobu je 1 euro.


Miesto: -
Dátum: 22.03.2022 - 16:00


Prečítajte si viac: