Chránená 350-ročná lipa v Žiline sa dočká záchrany, zaslúžili sa o to občianski aktivisti


Foto: Chránená 350-ročná lipa v Žiline sa dočká záchrany, zaslúžili sa o to občianski aktivisti Foto: Ján Rzeszoto

Na Kysuckej ulici v Žiline sa už stovky rokov týči rad majestátnych líp. Jedna z nich prežila až 350 zím a je najstarším stromom v celom meste. Dnes sú však lipy v natoľko zlom a zanedbanom stave, že im hrozí výrub. Za ich záchranu sa rozhodli bojovať žilinskí aktivisti na čele s Jánom Rzeszotom.

Ján sa začal o stromy zaujímať ešte kým navštevoval strednú školu v Považskom Chlmci. Keďže v tom čase neexistovala Ľavobrežná ulica, mohol stromoradie obdivovať každý, kto smeroval na Kysuce či Bytču. Dnes o lipách vie len málokto, pretože kvôli vybudovanej cestnej infraštruktúre je prístup k nim omnoho zložitejší.

Cesta k nim nie je jednoduchá a už vôbec nie je bezpečná. K stromom sa dá dostať len cez frekventovanú cestu. Neexistuje tam žiaden prechod,“ vyjadril svoje sklamanie Ján Rzeszoto po tom, ako v apríli 2021 po dlhšom čase skontroloval stav stromov. Lipy sa totiž nachádzajú uprostred križovatky ciest I/11 a I/60.

„Keď som videl v akom zúboženom stave sú, bol som strašne sklamaný. Bolo mi jasné, že sa o ne nik nestará a pritom sú to najstaršie stromy v meste Žilina,“ dodal Ján Rzeszoto. Napriek tomu, že je 350-ročná lipa chránená štátom, čo dokazuje aj štátny znak na jej kmeni, nikto sa o ňu už dlhé roky nezaujímal. V minulom storočí bola spevnená oceľovou obručou, ktorá je dnes vrastená hlboko do jej kmeňa a stromu údajne viac škodí, ako pomáha.

Aktivista Ján, ktorý je zároveň predsedom občianskeho združenia Žilinský skrášľovací spolok sa rozhodol bojovať o to, aby sa stromom dostalo potrebnej starostlivosti a mohli byť zachránené. Jeho prvým krokom bolo oslovenie Správy Národného parku Malá Fatra, odpoveď ho však nepotešila. Ochranári mali potvrdiť zlý stav líp a dokonca navrhnúť ich vyradenie zo zoznamu chránených stromov. Na ich záchranu im údajne chýbajú finančné prostriedky.

V spolupráci s dobrovoľným strážcom prírody Lukášom Bokůvkom následne oslovili Odbor životného prostredia mesta Žilina, ktorý by mohol finančne pomôcť, spočiatku však bez úspechu. Až po priamom oslovení primátora mesta Žilina v reportáži televízie TA3 Peter Fiabáne prisľúbil pomoc a kooperáciu pri záchrane stromov.


Primátor prisľúbil, že mesto začne rokovanie so Štátnou ochranou prírody a arboristom a urobí všetko pre to, aby sa z chránených líp mohli tešiť aj ďalšie generácie. Skôr než však stihli pristúpiť k akýmkoľvek krokom pre záchranu stromov, do jednej z líp udrel blesk, ktorý ešte zväčšil jej poškodenie.

„V tomto bode zlomu sa začala ďalšia etapa a mesto spustilo proces vybavovania potrebných náležitosti na záchranu vzácnych stromov. V roku 2021 sa z časových dôvodoch záchrana už nestihla realizovať. V lete toho istého roku udrel blesk do stromu a zas sa len o niečo viac lipy poškodili. Správa národneho parku Malá Fatra ich stihla čiastočne ošetriť,“ uviedol Ján Rzeszoto. Aktivista sa vyjadril, že bude spolu so svojím občianskym združením pozorne sledovať, či bude chráneným stromom poskytnutá prisľúbená pomoc.

Žilinský skrášľovací spolok sa už dlhodobo podieľa na rôznych aktivitách, ktoré sa týkajú mestskej zelene a jej ochrany. Práve oni stoja za vytvorením parku Frambor pod Žilinskou estakádou. Občianske združenie spolupracuje s rôznymi inštitúciami, školami, súkromnými firmami, s mestom Žilina a jeho primátorom.

Združenie tiež v roku 2021 získalo granty od spoločností Slovnaft a. s., Hyundai Transis, Hyundai Mobis a od poisťovne Kooperativa. Od žilinskej spoločnosti Reinoo zasa dostali do prenájmu za symbolickú cenu lodný kontajner.

Ján Rzeszoto vyjadril veľkú vďaku všetkým firmám, ale aj občanom mesta Žilina, ktorí sa finančne alebo osobne zapájajú do projektov občianskeho združenia. Zároveň vyzýva všetkých obyvateľov mesta, ktorým záleží na mestskej zeleni, aby rozšírili jeho rady. Aktivity občianskeho združenia Žilinský skrášľovací spolok je možné sledovať na Facebooku, alebo v skupine Park Frambor.

Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu