Koniec školského roka: Polícia bude kontrolovať alkohol u mladistvých


Foto: Koniec školského roka: Polícia bude kontrolovať alkohol u mladistvých

Blíži sa koniec školského roka a odovzdávanie vysvedčení je často spojené s následnými oslavami. Štátna aj Mestská polícia Žilina bude vo zvýšenej miere kontrolovať dodržiavanie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v pohostinstvách, reštauráciách, herniach a v iných zariadeniach. Práve koniec školského roka a začiatok prázdnin je pre niektorých mladých ľudí príležitosťou, ako osláviť ukončenie školských povinností posedením pri „poháriku“ alebo cigarete.

Maloletým hrozí pokuta, pokarhanie alebo zákazy

“Mestskí policajti budú preto v Žiline vo zvýšenej miere kontrolovať pohostinstvá, reštaurácie, herne a iné zariadenia, kde sú podávané alkoholické nápoje. Mestská polícia Žilina upozorňuje, že v zmysle zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov sa maloletá osoba do 15 rokov nesmie zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Zároveň platí, že neplnoleté osoby nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky,” uvádza hovorca Pavol Čorba.

Ak polícia príde na porušenie zákona, vyvodí dôsledky voči dotyčnej osobe “V opačnom prípade môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého finančnú sankciu až do výšky 33 eur a mladistvému obec uloží pokarhanie. V odôvodnených prípadoch je možné zakázať navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. V zmysle tohto zákona môžu byť postihnuté aj osoby, ktoré umožnia neplnoletým požiť alkoholické nápoje a iné psychotropné látky,” dodáva Čorba

Na rodičov apeluje aj primátor Choma

„Apelujem na rodičov a zákonných zástupcov, aby nepodceňovali výchovu svojich detí a vystríhali ich od útleho detstva od alkoholu a cigariet, pretože nezvládnutie výchovy môže mať za následok fatálne následky. Dúfam, že niektorí mladí Žilinčania si osvoja prastarú múdrosť, ktorá hovorí, že „je lepšie stratiť alkohol v živote ako život v alkohole“. To by si však mali uvedomiť všetky generácie,“ podotkol primátor mesta Žilina Igor Choma.

Mesto Žilina prostredníctvom mestskej polície nepodceňuje ani prevenciu u maloletých a mladistvých, ktorým sa snaží počas roka pedagogickou formou objasniť škodlivý vplyv a možné negatívne následky pri požívaní alkoholických nápojov a iných psychotropných látok.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina