Predseda žilinského Červeného kríža Peter Martinek: Ľudia nám dávajú spätnú väzbu, ako im kurz pomohol podať pomoc


Foto: Predseda žilinského Červeného kríža Peter Martinek: Ľudia nám dávajú spätnú väzbu, ako im kurz pomohol podať pomoc
Galéria: 4 fotky

Slovenský Červený kríž je najstaršou vzdelávacou organizáciou prvej pomoci, ktorá zároveň pôsobí aj v oblastiach darcovstva krvi, sociálnej činnosti či dobrovoľníctva. Od svojho vzniku sa riadi siedmimi základnými princípmi - ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť.

Svoju pobočku má aj v Žiline na Moyzesovej ulici, kde širokej verejnosti ponúka možnosť absolvovať rôzne kurzy, vďaka ktorým je možné správne podať prvú pomoc a zachrániť tak životy druhých.

Ľudia v Žiline najčastejšie vyhľadávajú 8-hodinový a 33-hodinový kurz prvej pomoci a taktiež baby kurz. V minulom roku ich absolvovalo dohromady viac ako 450 účastníkov. Predseda žilinského Červeného kríža Peter Martinek nám v rozhovore priblíži bližšie informácie ohľadom poskytovaných kurzov, ich prínose do života a skúsenostiach absolventov.

V rozhovore sa dočítate aj:

  • ako sa na kurz prihlásiť,
  • či vedia absolventi využiť získané vedomosti v praxi,
  • a ako získavajú lektori spätnú väzbu.

Aké typy kurzov prvej pomoci poskytujete a ako prebiehajú?
Všetky naše kurzy vieme rozdeliť podľa dĺžky vyučovacích hodín do štyroch kategórií - 8-hodinový (1 deň), 16-hodinový (2 dni), 33-hodinový (3 dni) a 101-hodinový kurz inštruktora (9 dní). Ďalej ponúkame tematicky zamerané kurzy poskytovania kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR/AED) s použitím automatického externého defibrilátora (1 deň), baby kurz prvej pomoci kde sa učí ako poskytovať prvú pomoc deťom (1 deň), táborový zdravotník je kurzom pre zdravotníka ku letným táborom (3 dni) a kurz prvej pomoci pre hasičov a dobrovoľné hasičské zbory (3 dni).

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Ako často prebiehajú a koľko dopredu je potrebné sa zahlásiť? 
Kurzy otvárame pravidelne, v prípade 8-hodinového je to jedenkrát do týždňa v utorok vždy od 08:30. Dlhší 33-hodinový máme k dispozícii jedenkrát do mesiaca vždy od piatku do nedele a baby kurz prvej pomoci jedenkrát do mesiaca. Registrovať sa dá cez našu web stránku zilina.redcross.sk. Je možné sa prihlásiť aj ako skupina či zamestnanci firmy a absolvovať kurzy prvej pomoci ako skupinový teambuilding. 

Koľko ľudí približne mesačne absolvuje kurz prvej pomoci?
Priemerne sa kurzov prvej pomoci za mesiac u nás zúčastní okolo 40 osôb. Dôvody, prečo ľudia vyhľadávajú kurzy, sú zvyčajne tri - povinnosť zo zákona či vyhlášky, keď osoba musí absolvovať kurz v rámci zamestnania či povinnosť pred záverečnými skúškami z autoškoly, ďalej je to osobná skúsenosť v práci či rodine a neistota v postupe poskytovania prvej pomoci a posledným je vlastná iniciatíva či dobrovoľníctvo ako práca s deťmi a mládežou či dobrovoľný hasič. 

Vie absolvent kurzu reálne použiť získané vedomosti v praxi?
Práve tá posledná skupina ľudí, kde sú často zanietení pomáhať, vyhľadáva zážitkové sebaskúsenostné kurzy ako je náš 33-hodinový kurz prvej pomoci. Ten využíva metodiku zážitkového vzdelávania prostredníctvom simulácie. Práve na vlastných chybách sa človek naučí  najviac a tie sú na simuláciách povolené. Realistické maskovanie, množstvo krvi, herecké nadanie, ale aj zábavní lektori, príjemná atmosféra, interaktívny pracovný zošit či tímové hry sú ingrediencie najlepšieho kurzu. 

Akým spôsobom zisťujete spätnú väzbu?
Spätná väzba? Práve kamarátstva, ktoré sa vytvárajú na kurzoch, nám často prinášajú spätnú väzbu, že sa účastníci neboja napísať na Facebook či e-mail a podeliť sa s nami, ako im kurz prvej pomoci pomohol pri záchrane v reálnom živote.

Správne identifikovaná cievna mozgová príhoda u babky, deti zachraňované pri dopravnej nehode, zástava masívneho krvácania alebo správny postup stabilizovanej polohy u osoby bez domova a omnoho viac, čo nám úspešní absolventi kurzov zanechajú v správach či telefonátoch po použití prvej pomoci v reálnom živote. Aj toto nám dodáva istotu, že kurzy prvej pomoci majú zmysel, ak sa vedú zážitkovo!Prečítajte si viac: