Rekonštrukcia Materskej školy Andreja Kmeťa v Žiline bude stáť mesto 300-tisíc eur


Foto: Rekonštrukcia Materskej školy Andreja Kmeťa v Žiline bude stáť mesto 300-tisíc eur

Cieľom modernizácie v Materskej škole Andreja Kmeťa v Žiline je predovšetkým zníženie energetickej náročnosti budovy či zlepšenie podmienok v interiéri. Do prác sa investovalo približne 300-tisíc eur, ktoré pochádzajú  z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. 

Plánovaná rekonštrukcia bude trvať 150 dní, začiatok však ešte stále nie je istý, keďže sa čaká na vhodné poveternostné podmienky. Počíta sa ale s tým, že deti sa do zrekonštruovaných priestorov vrátia v septembri tohto roka.

„Obnova sa zameria na zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, základu, strechy a podlahy. Rekonštruovať sa bude aj ohrev teplej vody či systém vykurovacej a vetracej sústavy,“ doplnil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Momentálne navštevuje školu 114 detí a z jej hlavnej budovy presťahovaných do náhradných priestorov Základnej školy Jarná 74 detí, zvyšných 40 škôlkarov je v elokovanom pracovisku školy na Hollého ulici. 

Žilina momentálne spravuje 20 materských, osem základných škôl a šesť základných škôl s materskými školami. „Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je od 1. septembra 2021 povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Do materských škôl v Žiline tento rok nastúpilo 2 307 detí, predškolské triedy navštevuje 875 škôlkarov,“ informoval hovorca mesta Miškovčík.

„V priebehu posledných dvoch rokov sa vďaka rekonštrukciám a obnovám zvýšili kapacity žilinských mestských škôlok o vyše 120 miest. Teším sa, že vďaka úspešnému projektu v rámci Nórskych Grantov sa modernizáciou priestorov zlepšia podmienky aj v Materskej škole Andreja Kmeťa. Aj keď nás čaká ešte veľa práce, plánujeme v obnovách materských a základných škôl pokračovať aj naďalej,“ skonštatoval žilinský primátor Peter Fiabáne.   

Rekonštrukcia Materskej školy Andreja Kmeťa je financovaná z projektu s názvom „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Prečítajte si viac: