Na hlavných ťahoch v meste pribudlo nové dopravné zariadenie. Ide o radar?


Foto: Na hlavných ťahoch v meste pribudlo nové dopravné zariadenie. Ide o radar?
Galéria: 2 fotky

Vodiči si všimli nové dopravné zariadenia umiestnené na hlavných ťahoch v Žiline. Doteraz sa nám ozvali štyria čitatelia, pričom zariadenie videli nainštalované na Rajeckej ceste obojsmerne. Ďalej na výjazde na diaľnicu v Strážove, pri reštaurácií Marakana a tretie na výjazde sme Kysucké Nové Mesto.

Tieto zariadenia mali byť namontované v nedeľu v nočných hodinách. Preverovali sme, či ide o radar, alebo iné dopravné zariadenie.

Mesto nemá vedomosť, o aké zariadenie ide. Na podnet mesta sa nič na danom mieste neumiestnilo,” uviedol hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

Jeden z čitateľov sa domnieva, že ide len o počítadlo vozidiel na základe ktorého sa vykonávajú zmeny v organizácií dopravy.

So žiadosťou o informácie sme sa obrátili aj na Výskumný ústav dopravný, a.s. v Žiline

“Naše zariadenia sú umiestňované na zvislé dopravné značenia a vyzerajú inak. Taktiež na uvedených úsekoch neprebieha v súčasnosti žiadne meranie, ktoré by realizoval VÚD Žilina.”

Ak sa jedná o sčítanie vozidiel v premávke, tak takéto meranie prebieha 7 dní a to od pondelka do nedele. Zariadenia sa inštalujú zvyčajne v nočných hodinách.

O vyjadrenie sme požiadali aj Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá uviedla:
“V meste Žilina momentálne nerealizujeme žiadne merania, pracujeme len na stavbách diaľníc.”

Tento rok prebieha celoštátne sčítanie dopravy a preto môže zariadenie patriť aj spoločnosti Slovenská Správa Ciest (SSC). Či však prešli na digitalizáciu merania namiesto bežného zapisovania na papier sme zisťovali u na úseku v Žiline.

Vyjadrenie SSC Žilina

“SSC Žilina nerealizuje žiadne merania. Je prekvapujúce, že o takejto skutočnosti neboli informované príslušné inštitúcie, čo býva pravidlom. Skúste kontaktovať zhotoviteľa stavby diaľnice…”

Vyjadrenie zhotoviteľa stavby diaľníc - Doprastav, a.s.

“V rámci výstavby neprebieha žiadne meranie v premávke, nič podobné nerealizujeme, ani o ničom nevieme.”


K dopravnému zariadeniu sa nakoniec prihlásila Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA), Fakulta riadenia a informatiky, Katedra technickej kybernetiky

“V dňoch 22.6. - 4.7. budú na hlavných ťahoch v rámci mesta Žilina vykonávané merania intenzity dopravy s ohľadom na problematiku automatickej klasifikácie vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad podľa dohody ADR. Z tohto dôvodu budú v daných termínoch na niektorých úsekoch v rámci mesta umiestnené špeciálne kamerové systémy určené na detekciu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad. Systémy neslúžia na meranie rýchlosti.”Prečítajte si viac: