Žilina má zaplatiť za zimnú údržbu vykonávanú v decembri sumu viac ako 317-tisíc eur


Foto: Žilina má zaplatiť za zimnú údržbu vykonávanú v decembri sumu viac ako 317-tisíc eur

Na území mesta Žilina bola počas decembra minulého roka vykonaná zimná údržba v celkovej hodnote 317 731 eur. Potvrdzujú to faktúry, ktoré samospráva eviduje vo svojom elektronickom systéme. V tejto cene je podľa zverejnených údajov obsiahnutá dispečerská služba, zimná údržba, ručné čistenie, úprava nebezpečných miest a údržba venčoviska.

Výkon zimnej údržby v Žiline prebiehal v minulom mesiaci na základe platnej zmluvy, podľa ktorej ju poskytuje spoločnosť Žilinské komunikácie, a.s.. Druhým poskytovateľom v decembri bola firma GREENIO systems s.r.o., ktorá vykonala údržbu na venčovisku pre psov na sídlisku Solinky.

Viacerí obyvatelia vyjadrili počas decembra nespokojnosť so stavom chodníkov, schodísk a ciest v meste Žilina. Na sociálnej sieti bolo zverejnených množstvo reakcií, časť doplnená o fotografie zachytávajúce autobusové zastávky zasypané snehom, zľadovatené chodníky či neupravené cesty v mestských častiach. Nespokojnosť vyjadrilo v našej ankete viac ako 91 % hlasujúcich čitateľov. 

Žilinská samospráva musí zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť celkovo 255 kilometrov ciest a 160 kilometrov chodníkov na území mesta. Údržbu zabezpečujú okrem zmluvného partnera aj ďalší externí dodávatelia a aktivační pracovníci.

Počas zimnej sezóny je v pohotovosti 22 kusov techniky, ktorá pozostáva z veľkých a malých sypačov s radlicami, traktorov, UNC nakladačov a v prípade potreby budú k dispozícii aj ďalšie mechanizmy. Nápomocné sú ďalšie traktory na údržbu priľahlých mestských častí.

Zimná údržba sa uskutočňuje podľa schváleného poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií. To znamená, že je závislá na intenzite dopravy v uliciach. Ako prvé sa udržiavajú komunikácie s premávkou mestskej hromadnej dopravy a vyššieho dopravného významu (190 km údržby), druhé v poradí sú cesty nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk (163,5 km údržby).

Pokiaľ sú niektoré chodníky či cesty neupravené, spôsobuje to problém najmä pre ľudí, ktorí využívajú na pohyb invalidný vozík. Tí sa počas zimného obdobia mnohokrát nedostanú na potrebné miesta. Sú odkázaní na pomoc osobných asistentov či v krajných prípadoch musia využívať len donáškové služby.

Z celkovej sumy viac ako 317-tisíc eur za december už časť zaevidovaných faktúr samospráva uhradila, viaceré však stále čakajú na zaplatenie. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj počasia v mesiaci január je možné očakávať ďalšie výdavky spojené s úpravou ciest a chodníkov.

Prehľad výdavkov na zimnú údržbu v decembri 2021

SumaPredmet faktúry
93 561,67 eurzimná údržba na MK od 8. - 31.12.2021 - za dispečerskú službu
94 298,92 eurzimná údržba na MK od 8. - 31.12.2021
77 634,83 eurzimná údržba na MK od 8. - 31.12.2021 - ručné čistenie
22 484,71 eurzimná údržba na MK od 8. - 31.12.2021
10 758,48 eurzimná údržba na MK od 1. - 7.12.2021 - za dispečerskú službu
11 841,60 eurzimná údržba na MK od 1. - 7.12.2021 - za dopravno nebezpečné miesta
6 835,13 eurzimná údržba na MK od 1. - 7.12.2021 - ručné čistenie
315,70 eurzimná údržba na venčoviskách pre psov Solinky

Galéria: 9 fotiek