Počas najbližších dní bude v meste prebiehať výrub stromov, samospráva ich nahradí novou výsadbou


Foto: Počas najbližších dní bude v meste prebiehať výrub stromov, samospráva ich nahradí novou výsadbou

Obnovu zelene avizovalo mesto Žilina na sociálnej sieti. Najbližšie dni má totiž prebiehať výrub vybraných drevín a krovitého porastu. Najviac tejto zelene bude odstránenej na základe podnetov od obyvateľov.

Ide najmä o porast, ktorý sa nachádza v zlom zdravotnom stave a záchrana nie je možná alebo rastie príliš blízko pri bytových priestoroch a spôsobuje tieň či poškodzuje budovy. Taktiež bude vyrúbaná zeleň, ktorá má väčší rozmer, a tým pádom ohrozuje zdravie a majetok ľudí.

„Najviac drevín bude odstránených na Ulici M. R. Štefánika, na Rosinskej ceste, na Bajzovej ulici, v areáli MŠ Petzvalova a na sídlisku Hájik. V miestach výrubu sa vykoná náhradná výsadba vhodnejším druhom drevín pre daný typ územia a už s takými rozmermi, aby okamžite začali plniť svoju funkciu. Ide o rôzne druhy javorov, višne, brest, hraby či platan,“ doplnila samospráva.

Okrem danej obnovy zelene v počte 192 kusov je naplánovaná výsadba ďalších 638 kusov, ktorá bude financovaná z Nórskych fondov. Malo by sa tak udiať ešte tento rok.

Na Ulici M. R. Štefánika bude odstránených 45 kusov drevín, na Rosinskej ceste 3 kusy a na Bajzovej ulici 23 kusov drevín spolu s ôsmimi metrami štvorcovými  krovitého porastu. Dôvodom je realizácia cyklotrasy a za vyrúbané dreviny mesto uskutoční náhradnú výsadbu.

Druhovo pestrejšie dreviny pribudnú aj v areáli Materskej školy Petzvalova, ktorý prejde revitalizáciou. Počas prác bude musieť byť odstránených 23 kusov drevín a 6 metrov štvorcových krovia. Výrub 10-tisíc m2 krovitého porastu sa uskutoční aj na sídlisku Hájik a to najmä na zarastených plochách, kde sa zdržiava diviačia zver.

V miestach výrubu nahrádza mesto dreviny vhodnejším druhovým zložením pre daný typ územia a už s takými parametrami, aby si okamžite začali plniť svoje funkcie. Ide o rôzne druhy javorov, višne, brest, hraby či platan. V aktuálnom roku je naplánovaná aj výsadba 638 kusov drevín na území mesta Žilina ako súčasť realizovaného projektu financovaného z Nórskych fondov.

„Príklad takejto obnovy vhodnejšími drevinami je na Rudnayovej ulici. Uličné stromoradie bolo obnovené v časti Moyzesovej ulice i na Fándlyho ulici, kde došlo k výrubu pri rekonštrukcii križovatky. Postupne tam pribudli nové dreviny s efektom kvitnutia. Zmenou prešiel tiež Sad SNP, kde samospráva omladila a odstránila niektoré krovité porasty, ktoré už koncepčne nezapadali do uvedeného územia,“ dodáva mesto Žilina.

Prečítajte si viac: