Primátor Žiliny nepodpísal uznesenie o výsadbe 800 kusov stromov počas budúceho roka


Foto: Primátor Žiliny nepodpísal uznesenie o výsadbe 800 kusov stromov počas budúceho roka Foto: ilustračné

Na decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci aj materiál s názvom Komplexná a systematická výsadba stromov v Žiline, ktorého cieľom bolo zaviazať mestský úrad k príprave výsadby počas budúceho roka v objeme približne 800 kusov stromov, primerane vo všetkých volebných obvodoch. Ako vyplýva z prehľadu uznesení, primátor Žiliny Peter Fiabáne s odvolaním sa na paragraf 13 zákona o obecnom zriadení uznesenie nepodpísal.

„Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.“ hovorí paragrafové znenie zákona.

Pozastavenie výkonu uznesenia. Zdroj: zilina.sk

Poslanci teraz môžu primátorovo rozhodnutie prelomiť trojpätinovým hlasovaním: „Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť,“ dodáva zákon. 

Predkladatelia návrhu tvrdia, že mesto vo výsadbe zelene stagnuje a financie na obnovu zelene sú čerpané minimálne. Vo volebnom roku chceli zaviazať prednostu mestského úradu v Žiline, aby vypracoval a predložil konkrétny návrh a plán výsadby stromov s lokáciami, počtami, aj termínmi. A zároveň predložil plán údržby a starostlivosti o stromy po dobu dvoch rokov.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu