Primátor Igor Choma ocenil najlepších žilinských žiakov


Foto: Primátor Igor Choma ocenil najlepších žilinských žiakov

Každoročne, aj v tomto roku, sa pred letnými prázdninami uskutočnilo oceňovanie najlepších žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, ktorí dosiahli vynikajúce vzdelávacie výsledky, a tak sa pričinili o reprezentáciu školy, mesta alebo kraja, či Slovenskej republiky vo vedomostných i športových súťažiach.

Žiakov ocenil primátor Igor Choma 15. júna 2015 na Radnici mesta Žilina.

“Veľká vďaka patrí najmä rodičom, ktorí umožňujú svojim ratolestiam rozvíjať ich nadanie až natoľko, že nereprezentujú len samých seba, ale robia dobré meno škole a mestu. Zároveň patrí úcta aj pedagógom a pracovníkom škôl za výchovno-vzdelávaciu činnosť, pretože práve pred ich očami rastie naša budúcnosť. Želám všetkým oceneným deťom, aby dosahovali ďalšie úspechy a stali sa tak vzorom pre ich rovesníkov, ktorých možno oceníme v ďalších rokoch,” povedal primátor Igor Choma.

Ocenenia z rúk primátora si prevzali títo žiaci:

- Šarlota Pozsonyiová – Základná škola Do Stošky
- Lucia Maljarová – Základná škola s Materskou školou Brodno
- Tibor Vajda – Základná škola Slovenských dobrovoľníkov
- Matej Koprda – Základná škola s Materskou školou Školská
- Simeon Pjaták – Základná škola Vendelína Javorku
- Veronika Novákiová – Základná škola Vendelína Javorku
- Akexandra Švejdová – Základná škola Jarná
- Adriana Šenkárová – Základná školy Lichardova
- Klaudia Ráczová – Základná školy Lichardova
- Adrián Marušák – Základná škola s Materskou školou sv. Gorazda
- Katarína Majerová – Základná škola Karpatská
- Bibiána Fillnerová – Základná škola s Materskou školou Gaštanová
- Natália Kordovaníková – Základná škola Limbová
- Tatiana Piliarová – Základná škola Martinská
- Paulína Žideková – Základná škola Martinská
- Soňa Brodňanová – Základná škola Námestie mladosti
- Mária Kasáková – Základná škola s Materskou školou Dolná Trnovská
- Kristína Gašperová – Základná umelecká škola Ladislava Árvaya
- Lenka Dubovcová – Základná umelecká škola Ferka Špániho
- Martine Georgette Ganse – Centrum voľného času Kuzmányho 105


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu