Medzi Slovenskom a Poľskom postavia nový most, sprejazdnený má byť od októbra 2022


Foto: Medzi Slovenskom a Poľskom postavia nový most, sprejazdnený má byť od októbra 2022

Medzi Slovenskou a Poľskou republikou vybudujú nový most. Na hraničnom priechode Trstená - Chyžné sa vďaka nemu zlepší plynulosť aj bezpečnosť premávky. Stavba nového mostného objektu bude realizovaná na ceste prvej triedy I/59 hneď po demontáži pôvodného. 

„Stavba sa realizuje v zmysle dohody medzi Vládou Slovenskej republiky a Vládou Poľskej republiky o údržbe a opravách cestných hraničných mostných objektov a spoločných úsekov ciest na spoločnej štátnej hranici. Výstavbu zabezpečuje poľská strana, Slovenská republika sa finančne spolupodieľa v zmysle schválených dokumentov,“ spresnil hovorca Slovenskej správy ciest Martin Guzi.

Výstavba bude realizovaná dodávateľsky a jej súčasťou bude aj rekonštrukcia spevnenia brehov v priestore nového mosta. Zhotoviteľ má na jej dokončenie 210 dní, čo znamená že nový most by mal motoristom začať slúžiť od 1. októbra 2022.

Stavenisko bolo odovzdané v pondelok 13. decembra. Stavebné práce však vzhľadom na klimatické podmienky začnú až po skončení zimného obdobia. Celková cena zákazky aktuálne predstavuje sumu 686 897 eur (v prepočte 3 162 820,20 zł) bez DPH.

Slovenská republika sa bude na financovaní podieľať presnou polovicou z uvedenej sumy. Financie bude štát uhrádzať priebežne podľa vykonaných prác a v kurze, ktorý bude aktuálny v deň platby faktúry.

Nový most vedúci ponad potok Jelešňa s dĺžkou 18 metrov bude jednopoľový. Autorom projektovej dokumentácie je poľská strana, rovnako ako aj zhotoviteľ.

Prečítajte si viac: